Des de la segona meitat del segle XX, molts conreus abandonats han estat substituïts per matollars i boscos que avui són joves i densos. La dinàmica d'aquestes formacions sol ser molt diferent a la que mostren, per exemple, els boscos madurs, i també ho és la seva capacitat de resposta a les pertorbacions i als canvis ambientals.

Els models de dinàmica forestal són una de les eines més potents per comprendre com es formen els boscos, els matollars i els prats, avaluar el seu estat actual i predir el comportament que tindran en el futur. Conèixer aquestes dinàmiques és especialment important en l'actual context de canvi global, i més, quan la demanda social de bens i serveis ecosistèmics no ha parat de créixer.

Responsables de la línia

Projectes dins de l'àmbit de recerca