CS-TIGERContractes i convenisfebr. 2015 a febr. 2016

Sistemes d'alerta ciutadana per a especies invasores i vectors de malalties: el cas del mosquit tigre

El projecte té com a objectiu desenvolupar un marc de ciència ciutadana integral que combini dades científiques tradicionals de programes de vigilància amb dades de ciència ciutadana per desenvolupar un sistema d'alerta primerenca i una eina de gestió ambiental per a espècies invasores i vectors de malalties com el mosquit tigre.

Introducció

El projecte té, a més, un fort component divulgatiu, basat principalment en l’ús d’eines innovadores per fomentar la cultura científica. Es concep, al seu torn , com una experiència a escala estatal que pugui servir d’exemple per al disseny d’altres sistemes de ciència ciutadana, especialment en qüestions de salut pública (control de malalties, seguiment i control d’altres espècies invasores i/o molestes).