L'existència de cada organisme modifica inevitablement el medi ambient en què viu. En conseqüència, pot afectar directament o indirecta tota la resta d'éssers vius de l'ecosistema. La competència, la depredació, el parasitisme o el mutualisme són només alguns exemples de les interaccions entre espècies que es troben a la natura.

Un dels reptes més grans a l'hora d'estudiar les interaccions biològiques és la construcció de models que expliquin les xarxes d'interacció. Aquests models, basats en dades reals recollides al camp, permeten fer prediccions sobre com pot afectar l'ecosistema, per exemple, la pèrdua d'una espècie pol·linitzadora o la introducció d'una nova espècie cinegètica. 

Responsables de la línia

Projectes dins de l'àmbit de recerca