Els processos i canvis ambientals que podem reconèixer fàcilment a una escala local, o fins i tot de paisatge, poden tenir lectures diferents quan els analitzem des d'una perspectiva regional. Els anàlisis fets amb aquesta escala territorial sovint són de gran utilitat per a la presa de decisions polítiques sobre la gestió dels recursos naturals.

L'avaluació de riscos i de vulnerabilitats ambientals necessita sovint fer un anàlisi de la situació a escala regional. Quan treballem amb un abast territorial tan gran, a més de la qüestió ecològica de fons, sovint cal analitzar també les implicacions socials i econòmiques que poden tenir les mesures de gestió proposades, i els estudis solen ser força interdisciplinars.

Responsables de la línia

Projectes dins de l'àmbit de recerca