ERA-PLANET. SMURBS
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
set. 2017 a ag. 2020

SMURBS pretén millorar la qualitat de vida dels ciutadans i millorar la resiliència de les ciutats pel que fa a la contaminació atmosfèrica i els desastres naturals i antropogènics, a través d'una cadena de "solucions urbanes intel·ligents" que prenen en compte les taxes de creixement urbà existents, impactes a llarg plaç en la salut i noves pressions creixents com la migració.

Introducció

L'objectiu final d'SMURBS és promoure l'enfocament de "ciutat intel·ligent", al servei de la necessitat d'un enfocament comú per millorar la resiliència ambiental i social a pressions urbanes específiques, a través de la integració de la Observacion de la Terra (EO). L'ambició general de SMURBS és millorar la qualitat de vida dels ciutadans i millorar la resiliència de les ciutats pel que fa a la contaminació atmosfèrica i els desastres naturals i antropogènics, a través d'una cadena de "solucions urbanes intel·ligents" que prenen en compte les taxes de creixement urbà existents, impactes a llarg plaç en la salut i noves pressions creixents com la migració.

Les xarxes intel·ligents existents no exploten completament les capacitats proporcionades per l'EO, per oferir enfocaments holístics a les pressions ambientals modernes. La principal aspiració de SMURBS és reunir a una àmplia gamma de socis d'alt nivell en EO, unint recursos nacionals, instal·lacions i coordinant programes d'investigació nacionals/regionals, conreant l'intercanvi de coneixements i implementant accions interdisciplinàries per superar l'estat actualment fragmentat de la EO sota l'estendard comú del concepte de ciutat intel·ligent.