ConnectinGEOProjectes Unió Europeafebr. 2015 a febr. 2017

Coordinació d'una xarxa de xarxes d'observació de la Terra des dels satèl·lits fins a les dades in-situ per omplir les llacunes en les observacions europees

El projecte ConnectinGEO, treballarà en la coordinació de les xarxes d'observació de la Terra amb les comunitats de ciència i tecnologia, el sector de la indústria, GEOSS, i Copernicus.

Introducció

L'objectiu és facilitar una base de coneixements més àmplia i més accessible per a donar suport a la necessitats de les Àrees de Benefici Social (SBA) del Grup d'Observació de la Terra (GEO) i els seus usuaris. S'abordaran un ampli ventall de temes, des del clima, els recursos naturals i les matèries primeres, fins als emergents Objectius de Desenvolupament Sostenible (SDG) proposats per l'ONU

Els principals resultats del projecte són la creació d'una xarxa de xarxes d'observacions europea (ENEON), incloent observacions des de satèl·lits, aeroportades i in-situ, així com l'establiment d'una llista prioritzada de les deficiències crítiques dins de la Unió Europea en el marc de les observacions de la Terra i els models per a traduir les observacions en coneixement aplicat.

La llista prioritzada inclourà les activitats d'investigació necessàries per solucionar aquests llacunes. Així, s'augmentarà la coherència de les xarxes d'observació europees i s'incrementarà l'ús de les Observacions de la Terra per a  avaluacions i previsions i en la planificació de futurs sistemes d'observació. 

Conclusions