Locustella luscinioides. A: Brotons et al., Atles dels ocells nidificants de Catalunya.

Martínez-Vilalta A, Martínez-Vilalta J (2005) Locustella luscinioides. A: Brotons et al., Atles dels ocells nidificants de Catalunya. Lynx Edicions, Barcelona, pp. 410 – 411.

Size, not cellular senescence, explains reduced vigour in tall trees.

Mencuccini M, Martínez-Vilalta J, Hamid HA, Korakaki E, Vanderklein D, Lee S, Michiels B (2005) Size, not cellular senescence, explains reduced vigour in tall trees. Ecology Letters 8: 1183-1190.

Disponibilidad y uso del fósforo en los ecosistemas terrestres mediterráneos. La inspiración de Margalef.

Sardans J, Peñuelas J (2005) Disponibilidad y uso del fósforo en los ecosistemas terrestres mediterráneos. La inspiración de Margalef. Ecosistemas 1: 1-11.

Drought decreases soil enzyme activity in a Mediterranean Quercus ilex L. forest.

Sardans J, Peñuelas J (2005) Drought decreases soil enzyme activity in a Mediterranean Quercus ilex L. forest. Soil Biology & Biochemistry 37: 455–461.

El paper dels sòls de Catalunya en el canvi climàtic. A: Llebot J.E. (editor) Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, Consell Asesor per al Desenvolupament Sostenible, Generalitat de Catalunya.

Alcañiz JM, Boixadera J, Felipó MT, Ortiz O, Poch RM (2005) El paper dels sòls de Catalunya en el canvi climàtic. A: Llebot J.E. (editor) Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, Consell Asesor per al Desenvolupament Sostenible, Generalitat de Catalunya. Institut d’Estudis Catalans, 1ª edición, abril 2005, Barcelona, pp. 555-608.

Afecte i fascinació pel professor Ramon Margalef: el reconeixement de la ICHN, el de les darreres generacions de deixebles i el de força treballs recents d’ecoogia terrestre. A: Ramon Margelef. Sessió en memòria.

Peñuelas J (2005) Afecte i fascinació pel professor Ramon Margalef: el reconeixement de la ICHN, el de les darreres generacions de deixebles i el de força treballs recents d’ecoogia terrestre. A: Ramon Margelef. Sessió en memòria. Institut d’Estudis Catalans. Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona pp. 75-81. (ISBN 84-7283-807-2).

Ozone exposure induces the activation of leaf senescence-related processes and morphological and growth changes in seedlings of Mediterranean tree species.

Ribas À, Peñuelas J, Elvira S, Gimeno BS (2005) Ozone exposure induces the activation of leaf senescence-related processes and morphological and growth changes in seedlings of Mediterranean tree species. Environmental Pollution 134: 291-300.

A big issue for trees.

Peñuelas J (2005) A big issue for trees. Nature 437: 965-966.

Isoprenoids: an evolutionary pool for photoprotection.

Peñuelas J, Munné-Bosch S (2005) Isoprenoids: an evolutionary pool for photoprotection. Trends Plant Science 10: 166-169.

Experimental evidence of future drier and warmer conditions affecting flowering of two co-occurring Mediterranean shrubs.

Llorens L, Peñuelas J (2005) Experimental evidence of future drier and warmer conditions affecting flowering of two co-occurring Mediterranean shrubs. International Journal Plant Science 166: 235-245.

Pàgines