El paisaje y la ecología del paisaje. La historia y los conceptos en torno a la idea de paisaje.

Terradas J (2003) El paisaje y la ecología del paisaje. La historia y los conceptos en torno a la idea de paisaje. In Folch R (ed) El territorio como sistema. Concepto y herramientas de ordenación. CUIMP, Centre Ernest Lluch, Territorio y Gobierno Visiones 3, Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 57-72.

Confirmation of low genetic diversity and multiple breeding females in a social group of Eurasian badgers from microsatellite and field data.

Domingo-Roura X, Macdonald DW, Roy MS, Marmi J, Terradas J, Woodroffe R, Burke T, Wayne RK (2003) Confirmation of low genetic diversity and multiple breeding females in a social group of Eurasian badgers from microsatellite and field data. Molecular Ecology 12:533-539.

Passeig ecofisiològic per l'espai i pel temps: l'estudi de les alteracions produïdes pels canvis climàtics i atmosfèrics en l'estructura i el funcionament de les plantes i dels ecosistemes terrestres.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Llusià J, Ogaya R, Ribas A, Llorens L, Mangiron M, Munné-Bosch S, Bruna P, Prieto P, Asensio D, Sardans J, Serrano L, Oliveira G, Castells E, Rodà F, Lloret F, Terradas J (2003) Passeig ecofisiològic per l'espai i pel temps: l'estudi de les alteracions produïdes pels canvis climàtics i atmosfèrics en l'estructura i el funcionament de les plantes i dels ecosistemes terrestres. Treballs de la Societat Catalana de Biologia 54:65-84.

Efectos del cambio climático (sequía y calentamiento) en los procesos del suelo de ecosistemas arbustivos.

Estiarte M, Peñuelas J, Llorens L, Rodà F, Prieto P, Bruna P, Beier C, Schmidt I, Nielsen T, Emmet B, Sowerby A, Tietema A, Gorissen A, Filella I, Llusià J, Lloret F, Terradas J (2003) Efectos del cambio climático (sequía y calentamiento) en los procesos del suelo de ecosistemas arbustivos. In VII Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre. AEET-CREAF. Soft Congres, Barcelona, pp. 835-857.

Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2001.

Avila A, Terradas J (eds) (2002) Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2001. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 78 pp.

Satellite evidence of decreasing resilience in Mediterranean plant communities after recurrent wildfires.

Díaz-Delgado R, Lloret F, Pons X, Terradas J (2002) Satellite evidence of decreasing resilience in Mediterranean plant communities after recurrent wildfires. Ecology 83:2293-2303.

Fire, landscape and biodiversity: An open question.

Terradas J (2002) Fire, landscape and biodiversity: An open question. In Pardini G, Pintó J (eds) Fire, landscape and biodiversity: An appraisal of the effects and effectiveness. Universitat de Girona, Institut de Medi Ambient, pp. 31-37.

Medi ambient. La situació a Catalunya: A la recerca d’una estratègia articulada amb les exigències de la competitivitat i l’estat del benestar.

Castellví J, Arnan J, Mitjà A, Baldasano JM, Boada M, Canals P, Colldeforns M, Dalmau J, Díaz J, Folch R, Giralt E, LLebot JE, Ludevid M, Paluzie L, Portabella J, Reales L, Ros JD, Sargatal J, Serrat D, Terradas J, Vilanova S (2002) Medi ambient. La situació a Catalunya: A la recerca d’una estratègia articulada amb les exigències de la competitivitat i l’estat del benestar. Catalunya demà, 2a ed. Textos i documents 18, Generalitat de Catalunya, pp. 586-600.

Ciutats, biodiversitat, verd urbà.

Terradas J (2002) Ciutats, biodiversitat, verd urbà. Barcelona, Metropolis Mediterrània 59:58-62.

Ponència 1: Els reptes de la biodiversitat. El compromís de Catalunya per a un futur sostenible.

Terradas J (2002) Ponència 1: Els reptes de la biodiversitat. El compromís de Catalunya per a un futur sostenible. Aportacions a l¹Agenda 21 de Catalunya. Generalitat de Catalunya, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. pp. 51.

Pàgines