Els grans incendis: condicions meteorològiques per al seu desenvolupament. In Terradas J (ed) Ecologia del foc.

Terradas J, Piñol J (1996) Els grans incendis: condicions meteorològiques per al seu desenvolupament. In Terradas J (ed) Ecologia del foc. Edicions Proa, Barcelona, pp. 63-75.

Importància dels factors socials i físics determinants del risc d'incendis forestals.

Terradas J, Piñol J, Lloret F (1996) Importància dels factors socials i físics determinants del risc d'incendis forestals. Revista de Catalunya 110:44-72.

El procés de combustió i les característiques dels vegetals que l'afecten.

Piñol J (1996) El procés de combustió i les característiques dels vegetals que l'afecten. In Terradas J (ed) Ecologia del foc. Edicions Proa, Barcelona, pp. 76-81.

Soil water chemistry in a holm oak (Quercus ilex L.) forest: inferences on biogeochemical processes for a montane Mediterranean area.

Avila A, Bonilla D, Rodà F, Piñol J, Neal C (1995) Soil water chemistry in a holm oak (Quercus ilex L.) forest: inferences on biogeochemical processes for a montane Mediterranean area. Journal of Hydrology 166:15-35.

Carbon dioxide efflux and pCO2 in soils of three Quercus ilex montane forests.

Piñol J, Alcañiz JM Rodà F (1995) Carbon dioxide efflux and pCO2 in soils of three Quercus ilex montane forests. Biogeochemistry 30:191-215.

Els incendis forestals al litoral mediterrani catalano-valencià en el període 1968-1995.

Piñol J, Terradas J (1995) Els incendis forestals al litoral mediterrani catalano-valencià en el període 1968-1995. Butlletí del Centre d'Estudis Selvatans 4:69-96.

Using catchments of contrasting hydrological conditions to explore climate change effects on water and nutrient flows in mediterranean forests.

Piñol J, Terradas J, Rodà F, Avila A (1995) Using catchments of contrasting hydrological conditions to explore climate change effects on water and nutrient flows in mediterranean forests. In Moreno JM, Oechel WC (eds) Global change and mediterranean-type ecosystems. Springer, Nova York, pp. 371-385.

Crecimiento diametral de la encina (Quercus ilex L.) en un año de abundante precipitación estival: efecto de la irrigación previa y de la fertilización.

Mayor X, Belmonte R, Rodrigo A, Rodà F, Piñol J (1994) Crecimiento diametral de la encina (Quercus ilex L.) en un año de abundante precipitación estival: efecto de la irrigación previa y de la fertilización. Orsis 9:13-23.

Saharan dust and the atmospheric inputs of elements and alkalinity to Mediterranean ecosystems.

Rodà F, Bellot J, Avila A, Escarré A, Piñol J, Terradas J (1993) Saharan dust and the atmospheric inputs of elements and alkalinity to Mediterranean ecosystems. Water, Air and Soil Pollution 66:277-288.

Hydrochemical budgets, nutrient cycles and hydrological responses in the Quercus ilex L. forest of Prades catchments.

Bellot J, Lledó MJ, Piñol J, Escarré A (1992) Hydrochemical budgets, nutrient cycles and hydrological responses in the Quercus ilex L. forest of Prades catchments. In Teller A, Mathy P, Jeffers JNR (eds) Responses of forest ecosystems to environmental changes. Elsevier, Londres, pp. 389-396.

Pàgines