Contaminació atmosfèrica.

Avila A. (Coordinadora capítol) (2008) Contaminació atmosfèrica. CREAF 2003-2008 ISBN: 978-84-935221-03.

Disseny i aplicació d’una proposta d’aprenentatge cooperatiu dels continguts de l’àrea d’Ecologia mitjançant l’estudi de casos. En “Cap a l’espai europeu d’educació superior. Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnol

Rodrigo A, Martínez-Vilalta J, Piñol J, Lloret F, Ribas A, Retana J, Losarcos J (2008) Disseny i aplicació d’una proposta d’aprenentatge cooperatiu dels continguts de l’àrea d’Ecologia mitjançant l’estudi de casos. En “Cap a l’espai europeu d’educació superior. Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnol ogies i en ciències de la salut”. Servei de Publicacions UAB. Bellaterra

Hundred of the most invasive alien species in Europe, In: DAISIE Handbook

Vilà M, Basnou C, Gollasch S, Josefsson M, Pergl J, Scalera R (2008) Hundred of the most invasive alien species in Europe, In: DAISIE Handbook Springer Dordrecht-Heidelberg ISBN 978-3-540-99500-5

¿Existen los buenos invasores? El problema de los animales para sobrevivir en nuevos ambientes. En: M. Vilà et al. (eds.),

Sol D (2008) ¿Existen los buenos invasores? El problema de los animales para sobrevivir en nuevos ambientes. En: M. Vilà et al. (eds.), Invasiones biológicas.CSIC, Madrid pp. 65-76.

Assessing the risks to Mediterranean islands ecosystems from allien plant introductions. In: B. Tokarska-Guzik, G. Brundu, J.H. Brock, L.E. Child, P. Pysek, C. Daehler (eds.) Plant Invasions: Human perception, ecological impacts and management, pp. 39-56

Hulme P, Brundu G, Camarda I, Dalias I, Lambdon P, Lloret F, Medail F, Moragues E, Suehs C, Traveset A, Vilà M (2008) Assessing the risks to Mediterranean islands ecosystems from allien plant introductions. In: B. Tokarska-Guzik, G. Brundu, J.H. Brock, L.E. Child, P. Pysek, C. Daehler (eds.) Plant Invasions: Human perception, ecological impacts and management, pp. 39-56 . Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.

Seguimiento multitemporal de la inundación invernal de arrozales a través de imágenes de satélite. Publicat a: Hernández L, Parreño J M (Eds.),

Moré G, Serra P, Domingo C, Pons X (2008) Seguimiento multitemporal de la inundación invernal de arrozales a través de imágenes de satélite. Publicat a: Hernández L, Parreño J M (Eds.), Tecnologías de la Información. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC. Las Palmas de Gran Canaria. Pp. 92-105. ISBN: 978-84-96971-53-0.

Combinació de dades ràster-vector mitjançant l'enriquiment d'una base SIGPAC amb teledetecció.

Serra P, Moré G, Pons X (2008) Combinació de dades ràster-vector mitjançant l'enriquiment d'una base SIGPAC amb teledetecció. Actes del II Congrés Català de Geografia. Barcelona, 29 al 31 de maig de 2008.

Classification of Hyperspectral Images Compressed through 3D-JPEG2000. Publicat a: Lovrek I, Howlett RJ, Jain LC (Eds.) KES 2008, Part III, LNAI 5179, pp. 416–423, 2008.

Blanes I, Zabala A, Moré G, Pons X, Serra J (2008) Classification of Hyperspectral Images Compressed through 3D-JPEG2000. Publicat a: Lovrek I, Howlett RJ, Jain LC (Eds.) KES 2008, Part III, LNAI 5179, pp. 416–423, 2008. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008.

Los mutualismos facilitan las invasiones, y las invasoras impactan sobre los mutualismos nativos. A: Vilà M. F. Valladares, A. Traveset, L. Santamaría y P. Castro (eds.). Invasiones Biológicas.

Traveset A, Morales C, Nogales M, Padrón B, Bartomeus I (2008) Los mutualismos facilitan las invasiones, y las invasoras impactan sobre los mutualismos nativos. A: Vilà M. F. Valladares, A. Traveset, L. Santamaría y P. Castro (eds.). Invasiones Biológicas. CSIC-Divulgación. Madrid. Pp. 77- 90.

Coste de eliminación de plantas invasoras en España.

Andreu J, Vilà M (2008) Coste de eliminación de plantas invasoras en España. In: (Vilà M, Valladares F, Traveset A, Santamaría L, Castro P Eds.). Invasiones Biológicas. CSIC-Divulgación. Madrid. pp. 207-210.

Pàgines