Quercus ilex L. ecosystems: function, dynamics and management.

Romane F, Terradas J (eds) (1992) Quercus ilex L. ecosystems: function, dynamics and management. Kluwer Acad. Press, Dordrecht, 376 pp.

Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. 30. Ribera d'Ebre.

Gracia C, Barrantes O, Burriel JA, Ibàñez JJ, Serrano MM, Vayreda J (1992) Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. 30. Ribera d'Ebre. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 142 pp.

Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Mètodes.

Gracia C, Abril M, Barrantes O, Burriel JA, Ibàñez JJ, Serrano MM, Vayreda J (1992) Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Mètodes. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 104 pp.

Programa CREAF versió 38.07/X. Gestió i control de les operacions de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya.

Gracia C (1990) Programa CREAF versió 38.07/X. Gestió i control de les operacions de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. CREAF, 262 pp.

A review of small catchment studies in Western Europe producing hydrochemical budgets.

Hornung M, Rodà F, Langan SJ (1990) A review of small catchment studies in Western Europe producing hydrochemical budgets. Air Pollution Research Report 28, European Comssion, Brussel·les, 182 pp.

Els arbres i els arbusts del Vedat de Fraga.

Badia D (1989) Els arbres i els arbusts del Vedat de Fraga. Institut d'Estudis del Baix Cinca-IEA, Fraga, 71 pp.

Los suelos en Fraga.

Badia D (1989) Los suelos en Fraga. Cartografía y evolución. IEA, CSIC, Zaragoza, 207 pp.

Balanç d'aigua i nutrients en una conca d'alzinar al Montseny.

Avila A (1989) Balanç d'aigua i nutrients en una conca d'alzinar al Montseny. Estudis i Monografies 13, Diputació de Barcelona, Barcelona, 219 pp.

Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals.

Terradas J, Prat N, Escarré A, Margalef R (eds) (1989) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 500 pp.

L'estructura del bosc de la Font Groga.

Canadell J, Irizar R (1988) L'estructura del bosc de la Font Groga. Recerca Collserola 2, Patronat Metropolità Parc de Collserola, Barcelona, 61 pp.

Pàgines