Land use and biodiversity in the Besòs river system (Catalonia, Spain).

Fons J, Carceller F, Ibàñez JJ, Prat N, Rieradevall M, Munné A, Chacón G, Romo A, Carmona JM, Font X (1998) Land use and biodiversity in the Besòs river system (Catalonia, Spain). The Earth's Changing Land GCTE-LUCC Open Science Conference on Global Change Abstracts. Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, pp. 207.

Inventariación forestal y GIS en la generación de mapas de modelos de combustible y de inflamabilidad.

Vayreda J, Pons X, Ibàñez JJ, Gracia C (1998) Inventariación forestal y GIS en la generación de mapas de modelos de combustible y de inflamabilidad. Seminario sobre incendios forestales. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, La Pobla de Segur, pp. 63-71.

Primers resultats sobre l'estructura, biomassa i regeneració de la fageda del serrat de Font Freda (Montsec d'Ares, Pallars Jussà).

Carceller F, Casals P, Ibàñez JJ, Vayreda J (1998) Primers resultats sobre l'estructura, biomassa i regeneració de la fageda del serrat de Font Freda (Montsec d'Ares, Pallars Jussà). Ilerda " Ciències"

The Information System of Catalan Forests: SIBosC.

Gracia, C, Ibàñez JJ, Vayreda J, Pons X, Burriel JA, Mata T (1998) The Information System of Catalan Forests: SIBosC. In Proceedings of the International Conference and Exhibition on Geographical Information,GisPlaNet'98. Lisboa, edició en CD-ROM, paper 050.

Banc de llavors i densitat de plàntules en sòls restaurats amb fang de depuradora.

Alcañiz JM, García X, Lloret F (1998) Banc de llavors i densitat de plàntules en sòls restaurats amb fang de depuradora. Orsis 13:91-104.

Utilización de lodos de depuración en la rehabilitación de suelos de canteras.

Alcañiz JM, Ortiz O, Comellas L, Pujolá M, Serra E (1998) Utilización de lodos de depuración en la rehabilitación de suelos de canteras. Ingeopres 59:28-34.

Responses of Mediterranean ecosystems to global change.

Peñuelas J (1998) Responses of Mediterranean ecosystems to global change. The Earth's Changing Land GCTE-LUCC Open Science Conference on Global Change Abstracts. Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, pp. 367-368.

Intraspecific variation of phenolic compounds concentrations of mediterranean perennial grasses in response to elevated CO2.

Castells E, Peñuelas J, Roumet C, Roy J (1998) Intraspecific variation of phenolic compounds concentrations of mediterranean perennial grasses in response to elevated CO2. The Earth's Changing Land GCTE-LUCC Open Science Conference on Global Change Abstracts. Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, pp. 20-21.

La Mediterrània. Alteracions en el funcionament dels ecosistemes.

Peñuelas J (1998) La Mediterrània. Alteracions en el funcionament dels ecosistemes. Medi Ambient 21:33-39.

Visible and near-infrared reflectance techniques for diagnosing plant physiological status.

Peñuelas J, Filella I (1998) Visible and near-infrared reflectance techniques for diagnosing plant physiological status. Trends in Plant Science 3:151-156.

Pàgines