CREAF 1988-1998.

CREAF (1998) CREAF 1988-1998. CREAF, Bellaterra, 80 pp.

Ecofisiologia de dues espècies rebrotadores mediterrànies: l'arboç (Arbutus unedo) i l'alzina (Quercus ilex).

Castell C (1997) Ecofisiologia de dues espècies rebrotadores mediterrànies: l'arboç (Arbutus unedo) i l'alzina (Quercus ilex). Premi Francesc Vives 1993. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 261 pp.

Història natural del lepidòpter Graellsia isabelae (Graells 1849).

Ylla J (1997) Història natural del lepidòpter Graellsia isabelae (Graells 1849). Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 232 pp.

Ecologia del foc.

Terradas J (ed) (1996) Ecologia del foc. Edicions Proa, Barcelona, 270 pp.

Manual de restauració d'activitats extractives amb fangs de depuradora.

Alcañiz JM, Comellas L, Pujolà M (1996) Manual de restauració d'activitats extractives amb fangs de depuradora. Recuperació de terrenys marginals. Junta de Sanejament, Barcelona, 69 pp.

Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans. Vol. 4.

Bolòs O, Font X, Pons X (1994) Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans. Vol. 4. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 320 pp.

Ecologia del foc i regeneració en garrigues i pinedes mediterrànies.

Papió C (1994) Ecologia del foc i regeneració en garrigues i pinedes mediterrànies. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 292 pp.

Aportacions a la teledetecció i als sistemes d'informació geogràfica en estudis de vegetació.

Pons X (1994) Aportacions a la teledetecció i als sistemes d'informació geogràfica en estudis de vegetació. Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 427 pp.

Projecte CASI (P4). Inventari Forestal (Solsonès).

Baulies X, Pons X (1994) Projecte CASI (P4). Inventari Forestal (Solsonès). Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona, 125 pp.

Atles corològic de la flora dels Països Catalans. Vol. 3.

Bolòs O, Font X, Pons X, Romo AM, Vigo J (1993) Atles corològic de la flora dels Països Catalans. Vol. 3. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 323 pp.

Pàgines