Landscape structure and bird species richness: implications for conservation in rural areas between natural parks.

Pino J, Rodà F, Ribas J, Pons X (2000) Landscape structure and bird species richness: implications for conservation in rural areas between natural parks. Landscape and Urban Planning 49:35-48.

Aplicació del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya a la gestió d'espais naturals.

Burriel JA, Pons X, Pino J, Rodà F (2000) Aplicació del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya a la gestió d'espais naturals. In Llimona F et al (eds) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, pp. 275-278.

Aproximació a la dinàmica successional del combustible en brolles mediterrànies.

Pla E, Rodà F (1999) Aproximació a la dinàmica successional del combustible en brolles mediterrànies. Orsis 14:79-103.

Ecologia i territori.

Rodà F (1999) Ecologia i territori. In Anuari de Ciència, Tecnologia i Ambient. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 215-222.

Nutrient distribution and cycling.

Escarré A, Rodà F, Terradas J, Mayor X (1999) Nutrient distribution and cycling. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 253-269.

Ecology of Mediterranean evergreen oak forests.

Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) (1999) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin.

Ecologia del paisatge: perspectives per a la conservació.

Rodà F, Pino J (1999) Ecologia del paisatge: perspectives per a la conservació. In Parcs naturals, més enllà dels límits. Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 34-47.

Water and nutrient limitations to primary production.

Rodà F, Mayor X, Sabaté S, Diego V (1999) Water and nutrient limitations to primary production. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 183-194.

L’ecologia del paisatge: un nou marc de treball per a la ciència de la conservació.

Pino J, Rodà F (1999) L’ecologia del paisatge: un nou marc de treball per a la ciència de la conservació. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 67:5-20.

Stand structure, aboveground biomass and production.

Ibàñez JJ, Lledó MJ, Sánchez JR, Rodà F (1999) Stand structure, aboveground biomass and production. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 31-45.

Pàgines