Regeneration patterns of three Mediterranean pines and forest changes after a large wildfire in NE Spain.

Retana J, Espelta JM, Habrouk A, Ordóñez JL, Solà-Morales F (2002) Regeneration patterns of three Mediterranean pines and forest changes after a large wildfire in NE Spain. Ecoscience 9:89-97.

Size-dependent reproductive pattern and short-term reproductive cost in Rumex obtusifolius L.

Pino J, Sans FX, Masalles RM (2002) Size-dependent reproductive pattern and short-term reproductive cost in Rumex obtusifolius L. Acta Oecologica 23:321-328.

Contribución al estudio ecológico del hayedo de los puertos de Tortosa-Beceite.

Ibàñez JJ, Carceller F (2002) Contribución al estudio ecológico del hayedo de los puertos de Tortosa-Beceite. In Carceller F, Moreno J, Santa Cecilia MA (eds) I Encuentro nacional de estudiosos de la Cordillera Ibérica. Moreno Towse, Tauste (Saragossa), pp. 453-458.

Metodología complementaria al Inventario Forestal Nacional en Catalunya.

Ibàñez JJ, Vayreda J, Gracia C (2002) Metodología complementaria al Inventario Forestal Nacional en Catalunya. In Bravo F, Del Río M, Del Peso C (eds) El Inventario Forestal Nacional. Elemento clave para la gestión forestal sostenible. Ed. Fundación General de la Universidad de Valladolid, pp. 67-77.

Diferenciació d'espècies forestals al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac mitjançant teledetecció.

Castells R, Roijals X, Guàrdia A, Burriel JA, Ibàñez JJ, Pons X (2002) Diferenciació d'espècies forestals al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac mitjançant teledetecció. In V Trobada d'estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 65-68.

El mapa de cobertes del sòl de Catalunya: una eina per al coneixement, la planificació i la gestió del territori.

Ibàñez JJ, Burriel JA, Pons X (2002) El mapa de cobertes del sòl de Catalunya: una eina per al coneixement, la planificació i la gestió del territori. Perspectives Territorials 3:10-25.

El mapa de cobertes del sòl de Catalunya: eina per a la gestió i la planificació territorial.

Burriel JA, Ibàñez JJ, Pons X (2002) El mapa de cobertes del sòl de Catalunya: eina per a la gestió i la planificació territorial. In V Trobada d'estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 61-64.

The vulnerability to freezing-induced xylem cavitation of Larrea tridentata (Zygophyllaceae) in the Chihuahuan desert.

Martínez-Vilalta J, Pockman WT (2002) The vulnerability to freezing-induced xylem cavitation of Larrea tridentata (Zygophyllaceae) in the Chihuahuan desert. American Journal of Botany 89:1916-1924.

Habitat selection of passerine birds nesting in the Ebro Delta reedbeds (NE Spain): management implications.

Martínez-Vilalta J, Bertolero A, Bigas D, Paquet JY, Martínez-Vilalta A (2002) Habitat selection of passerine birds nesting in the Ebro Delta reedbeds (NE Spain): management implications. Wetlands 22:318-325.

La utilización de fangos de depuradoras urbanas en la restauración de canteras: experiencias en Cataluña.

Pujolà M, Balanyà T, Alcañiz JM, Bonmatí M, Comellas L, Ortiz O (2002) La utilización de fangos de depuradoras urbanas en la restauración de canteras: experiencias en Cataluña. In VI Congreso Nacional de Medio Ambiente. Colegio Oficial de Físicos de Madrid, Publicació en CD, 11 pp.

Pàgines