Spain.

Fernández A, Terradas J (1999) Spain. In Parviainen J et al (eds) Research in forest reserves and natural forests in European countries. EFI Proceedings No. 16. EFI, pp. 233-244.

Gas exchange and water relations.

Savé R, Castell C, Terradas J (1999) Gas exchange and water relations. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 135-147.

Reflexiones para una transición: del estado del bienestar al futuro.

Terradas J (1999) Reflexiones para una transición: del estado del bienestar al futuro. En Homenaje a Don Ángel Ramos Fernández (1926-1998). Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales Academia de Ingeniería

L'ecosistema urbà.

Terradas J (1999) L'ecosistema urbà. In García A, Rueda R (eds) La ciutat sostenible. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Barcelona, pp. 75-84.

Holm oak and holm oak forests: an introduction.

Terradas J (1999) Holm oak and holm oak forests: an introduction. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 3-14.

Las causas ambientales de la biodiversidad en los Monegros.

Terradas J (1999) Las causas ambientales de la biodiversidad en los Monegros. In Meliá A, Blasco-Zuneta J (eds) Manifiesto científico por los Monegros. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa 24:87-88.

Seedling recruitment.

Retana J, Espelta JM, Gràcia M, Riba M (1999) Seedling recruitment. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 89-103.

L’ecologia del paisatge: un nou marc de treball per a la ciència de la conservació.

Pino J, Rodà F (1999) L’ecologia del paisatge: un nou marc de treball per a la ciència de la conservació. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 67:5-20.

El sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya.

Ibàñez JJ, Gracia C, Pons X, Vayreda J (1999) El sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya. In Peix J (ed) Foc Verd II. Programa de Gestió del Risc d'Incendi Forestal. Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp.188-191.

Stand structure, aboveground biomass and production.

Ibàñez JJ, Lledó MJ, Sánchez JR, Rodà F (1999) Stand structure, aboveground biomass and production. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 31-45.

Pàgines