Riqueza de especies de plantas no forestales en paisajes metropolitanos fragmentados: relación con el tamaño, la tipología y el grado de perturbación de las masas de bosque.

Guirado M, Pino J, Rodà F (2003) Riqueza de especies de plantas no forestales en paisajes metropolitanos fragmentados: relación con el tamaño, la tipología y el grado de perturbación de las masas de bosque. In VII Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre. AEET-CREAF. Soft Congres, Barcelona, pp. 1187-1200.

Riquesa d’espècies i interès per a la conservació dels ocells a l’àrea metropolitana de Barcelona: relacions amb la xarxa actual d’espais protegits.

Pino J, Comer KC, Rodà F, Guirado M, Ribas J (2003) Riquesa d’espècies i interès per a la conservació dels ocells a l’àrea metropolitana de Barcelona: relacions amb la xarxa actual d’espais protegits. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 71:141-153.

Determinantes de la riqueza de avifauna con diverso interés para la conservación en el área metropolitama de Barcelona.

Pino J, Comer KE, Rodà F, Guirado M, Ribas J (2003) Determinantes de la riqueza de avifauna con diverso interés para la conservación en el área metropolitama de Barcelona. In VII Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre. AEET-CREAF. Soft Congres, Barcelona, pp. 1015-1030.

Avaluació ambiental del terme municipal de Badalona (serralada de Marina): geologia, hidrologia, paisatge, comunitats vegetals i incendis forestals.

Carceller F, Carmona JM, Font X, Ibàñez JJ, Romo A (2003) Avaluació ambiental del terme municipal de Badalona (serralada de Marina): geologia, hidrologia, paisatge, comunitats vegetals i incendis forestals. In Carceller F (ed) El medi natural a la serralada de Marina. Ajuntament de Badalona, Badalona, pp. 59-99.

Estudi de la biodiversitat de les rieres de la Serralada de Marina (conca del riu Besòs).

Carceller F, Fons J, Ibàñez JJ, Prat N, Rieradevall M, Munné T, Chacón G, Romo A, Carmona JM, Font X (2003) Estudi de la biodiversitat de les rieres de la Serralada de Marina (conca del riu Besòs). In Carceller F (ed) El medi natural a la serralada de Marina. Ajuntament de Badalona, Badalona, pp. 233-246.

Does tree diversity increase wood production in pine forests?.

Vilà M, Vayreda J, Gracia C, Ibàñez JJ (2003) Does tree diversity increase wood production in pine forests?. Oecologia 135:299-303.

Novetats en el Mapa de cobertes del sòl de Catalunya: disponibilitat total a Internet, actualització 2002 i dades per al Garraf.

Moltó E, Roijals X, Burriel JA, Ibàñez JJ, Pons X (2003) Novetats en el Mapa de cobertes del sòl de Catalunya: disponibilitat total a Internet, actualització 2002 i dades per al Garraf. In IV Trobada d'Estudiosos del Garraf. Diputació de Barcelona, pp.37-40.

Make your own transpiring tree.

Martínez-Vilalta J, Sauret M, Duró A, Piñol J (2003) Make your own transpiring tree. Journal of Biological Education 38:30-35.

Sap flow of three co-occurring Mediterranean woody species under varying atmospheric and soil water conditions.

Martínez-Vilalta J, Mangirón M, Ogaya R, Sauret M, Serrano L, Peñuelas J, Piñol J (2003) Sap flow of three co-occurring Mediterranean woody species under varying atmospheric and soil water conditions. Tree Physiology 23:747-758.

Large-scale environmental correlates of forest tree distributions in Catalonia (NE Spain).

Thuillier W, Vayreda J, Pino J, Sabaté S, Lavorel S, Gracia C (2003) Large-scale environmental correlates of forest tree distributions in Catalonia (NE Spain). Global Ecology and Biogeography 12:313-315.

Pàgines