A long-term thinning experiment on a Quercus ilex L. forest: changes in leaf characteristics and dynamics in response to different treatment intensities.

Albeza E, Sabaté S, Escarré A, Gracia C (1995) A long-term thinning experiment on a Quercus ilex L. forest: changes in leaf characteristics and dynamics in response to different treatment intensities. In Jenkins A, Ferrier RC, Kirby C (eds) Ecosystem manipulation experiments. Ecosystems Research Report 20, European Comission, Brussel·les, pp. 200-208.

Structural characteristics and nutrient dynamics in the Quercus ilex L. regenerating canopy after clearcutting and fire.

Sabaté S, Gracia C (1995) Structural characteristics and nutrient dynamics in the Quercus ilex L. regenerating canopy after clearcutting and fire. In Jenkins A, Ferrier RC, Kirby C (eds) Ecosystem manipulation experiments. Commission of the European Communities, Brussel·les, pp. 104-112.

Nutrient content in Quercus ilex canopies: seasonal and spatial variation within a catchment.

Sabaté S, Sala A, Gracia C (1995) Nutrient content in Quercus ilex canopies: seasonal and spatial variation within a catchment. Plant and Soil 108-109:297-304.

Els efectes de l'aclarida en la producció de l'alzinar i recuperació de l'estructura de les capçades.

Martínez JM, Albeza E, Sabaté S, Bellot J, Gracia C (1995) Els efectes de l'aclarida en la producció de l'alzinar i recuperació de l'estructura de les capçades. In L'home i el medi a la Conca de Barberà. Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà, Poblet.

On the use of antibiotics to reduce rhizoplane microbial populations in root physiology and ecology investigations

Smart, D.R., Ferro, A., Ritchie, K., Bugbee, B.G. (1995) On the use of antibiotics to reduce rhizoplane microbial populations in root physiology and ecology investigations. Physiologia Plantarum. 95: 533-540.
Enllaç
Doi: 10.1111/j.1399-3054.1995.tb05519.x

Resum:

Ant pollination in the palaeoendemic dioecious Borderea pyrenaica (Dioscoreae).

García MB, Antor RJ, Espadaler X (1995) Ant pollination in the palaeoendemic dioecious Borderea pyrenaica (Dioscoreae). Plant Systematics and Evolution 198:17-27.

Curva de dispersión de semillas por hormigas en Euphorbia characias L. y Euphorbia nicaeensis All. (Euphorbiaceae).

Gómez C, Espadaler X (1995) Curva de dispersión de semillas por hormigas en Euphorbia characias L. y Euphorbia nicaeensis All. (Euphorbiaceae). Ecologia Mediterranea 20:51-59.

Per què hi ha formigues del Montgrí (Girona) que no es troben a l'illa Meda Gran?

Espadaler X, Suñer D (1995) Per què hi ha formigues del Montgrí (Girona) que no es troben a l'illa Meda Gran? Orsis 10:91-97.

Variabilidad en la respuesta de Pheidole pallidula (Nyl.) como dispersante de semillas de especies del género Euphorbia.

Gómez C, Espadaler X (1995) Variabilidad en la respuesta de Pheidole pallidula (Nyl.) como dispersante de semillas de especies del género Euphorbia. Scientia Gerundensis 21:17-34.

Pàgines