Orientacions per a una gestió ecològica.

Terradas J (1989) Orientacions per a una gestió ecològica. In Folch R (ed) Natura, ús o abús? Barcino, Barcelona, 2a edició, pp. 535-547.

La gestió del territori.

Terradas J (1989) La gestió del territori. In Terceres Jornades sobre Nacionalisme Català a la fi del segle XX. Revista de Catalunya, Igualada, pp. 109-130.

Els ecosistemes d'alta muntanya.

Terradas J (1989) Els ecosistemes d'alta muntanya. In Terradas J et al. (eds) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 312-319.

Introducció al coneixement dels ecosistemes terrestres.

Terradas J (1989) Introducció al coneixement dels ecosistemes terrestres. In Terradas J et al. (eds) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 179-234.

Bases ecológicas para la gestión ambiental.

Terradas J (1989) Bases ecológicas para la gestión ambiental. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:3-4.

Ciclos biogeoquímicos en ecosistemas de zonas áridas.

Terradas J (1989) Ciclos biogeoquímicos en ecosistemas de zonas áridas. In Zonas áridas en España, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid, pp. 273-286.

Els sistemes urbans.

Terradas J (1989) Els sistemes urbans. In Terradas J et al. (eds) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 346-351.

Efectos de las interacciones entre vecinos sobre la estructura y producción de las masas forestales.

Ibàñez JJ, Gracia C (1989) Efectos de las interacciones entre vecinos sobre la estructura y producción de las masas forestales. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:29-34.

Nitrificación potencial en agroecosistemas del Ebro medio.

Badia D, Alcañiz JM (1989) Nitrificación potencial en agroecosistemas del Ebro medio. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:195-198.

Characterization of fulvic acids from acid soils from Catalonia.

Alegret S, Alió J, Alcañiz JM, Casassas E (1989) Characterization of fulvic acids from acid soils from Catalonia. Agrochimica 33:31-40.

Pàgines