Les pluges de fang al Montseny.

Avila A, Rodà F (1989) Les pluges de fang al Montseny. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 67-72.

Dades generals sobre la reproducció de briòfits a l'alta vall del Ter.

Lloret F (1989) Dades generals sobre la reproducció de briòfits a l'alta vall del Ter. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 57:53-60.

Colonización de excrementos de bóvido por Tayloria tenuis.

Lloret F (1989) Colonización de excrementos de bóvido por Tayloria tenuis. Anales del Jardín Botánico de Madrid 46:469-467.

Rebrotada d'Erica arborea i Arbutus unedo en front de tractaments experimentals de foc.

Canadell J, Lloret F (1989) Rebrotada d'Erica arborea i Arbutus unedo en front de tractaments experimentals de foc. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 87-90.

Briófitos del alto valle del Ter.

Lloret F (1989) Briófitos del alto valle del Ter. Orsis 4:11-46.

Estrategias de vida en briófitos: ensayo de su aplicación en briofloras locales.

Lloret F (1989) Estrategias de vida en briófitos: ensayo de su aplicación en briofloras locales. Anales del Jardín Botánico de Madrid 46:359-369.

Els ecosistemes d'alta muntanya.

Terradas J (1989) Els ecosistemes d'alta muntanya. In Terradas J et al. (eds) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 312-319.

Introducció al coneixement dels ecosistemes terrestres.

Terradas J (1989) Introducció al coneixement dels ecosistemes terrestres. In Terradas J et al. (eds) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 179-234.

Ciclos biogeoquímicos en ecosistemas de zonas áridas.

Terradas J (1989) Ciclos biogeoquímicos en ecosistemas de zonas áridas. In Zonas áridas en España, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid, pp. 273-286.

La respuesta de los ecosistemas al cambio climático.

Terradas J (1989) La respuesta de los ecosistemas al cambio climático. Política Científica 18: 40-42.

Pàgines