Effects of fulvic acids on cadmium contamination in hydroponic culture.

Alcañiz JM, Saguer E, Barceló J (1990) Effects of fulvic acids on cadmium contamination in hydroponic culture. In Barceló J (ed) Environmental contamination. CEP Consultants, Edinburgh, pp. 531-533.

Tracers and constituents indicating the nature of organic fluxes, their origin and the effect of environmental conditions.

Gadel F, Puigbó A, Alcañiz JM, Charrieres B, Serve L (1990) Tracers and constituents indicating the nature of organic fluxes, their origin and the effect of environmental conditions. Continental Shelf Research 10:1039-1062.

Distribuzione degli enzimi in tre frazioni organiche del terreno a diverso peso moleculare.

Ceccanti B, Alcañiz JM, Comellas L, Puigbó A (1990) Distribuzione degli enzimi in tre frazioni organiche del terreno a diverso peso moleculare. Fertilità del Suolo e Nutrizione delle Piante 1:267-271.

Effects of climatic change on nutrient transfers between ecosystems.

Lledó MJ, Escarré A, Sánchez JR, Avila A, Bellot J, Belillas C, Piñol J, Rodà F (1990) Effects of climatic change on nutrient transfers between ecosystems. In Imeson AC, de Groot RS (eds) Landscape-ecological impact of climatic change on the Mediterranean region. The Hague. Discussion Report for the European Conference on Landscape Ecological Impact of Climatic Change, Lunteren, The Netherlands, 3-7 december 1989, 8pp.

A new myrmecophilic fungus Aegeritella maroccana sp. nov. (Hyphomycetales: Blastosporae).

Balazy S, Espadaler X, Wisniewski J (1990) A new myrmecophilic fungus Aegeritella maroccana sp. nov. (Hyphomycetales: Blastosporae). Mycological Research 94:273-275.

The caste system of Camponotus foreli Emery (Hymenoptera, Formicidae).

Espadaler X, Retana J, Cerdà X (1990) The caste system of Camponotus foreli Emery (Hymenoptera, Formicidae). Sociobiology 17, ser. 2:299-312.

Efectes de la competència i de la topografía local sobre el creixement del faig.

Palomar A (1989) Efectes de la competència i de la topografía local sobre el creixement del faig. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 97.

Els sistemes de pasturatge al Pla de La Calma.

Bartolomé J, Franch J (1989) Els sistemes de pasturatge al Pla de La Calma. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 73-78.

Protocol per a l'estudi de la rebrotada de la vegetació en àrees cremades.

Castell C, López Soria L (1989) Protocol per a l'estudi de la rebrotada de la vegetació en àrees cremades. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 79-82.

Els arbres i els arbusts del Vedat de Fraga.

Badia D (1989) Els arbres i els arbusts del Vedat de Fraga. Institut d'Estudis del Baix Cinca-IEA, Fraga, 71 pp.

Pàgines