Myrmicinosporidium durum Hölldobler, 1933 (Fungi), an ant endoparasite in Slovenia.

Espadaler X, Roig X (2012) Myrmicinosporidium durum Hölldobler, 1933 (Fungi), an ant endoparasite in Slovenia. Acta Entomologica Slovenica 20: 179-182.

Primera cita de Leptanilla revelierii Emery, 1870 per a Catalunya (Hymenoptera: Formicidae).

Herraiz JA, Espadaler X (2012) Primera cita de Leptanilla revelierii Emery, 1870 per a Catalunya (Hymenoptera: Formicidae). Butlletí de l'Institució Catalana d'Història Natural 76: 163-165.

És homogènia la recuperació, després del foc, de les comunitats de plantes i de formigues dels boscos de Catalunya?

 

Rodrigo A., Arnan X., Retana J. (2011). És homogènia la recuperació, després del foc, de les comunitats de plantes i de formigues dels boscos de Catalunya?. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 71-72 (115-136).

Amenazas y oportunidades ante el cambio global en los montes españoles: el proyecto MONTES Consolider.

Doblas E, Retana J y el equipo MONTES Consolider (2011) Amenazas y oportunidades ante el cambio global en los montes españoles: el proyecto MONTES Consolider. Ecosistemas 20: 114-123.

Cadena de pre-procesamiento estándar para las imágenes Landsat del Plan Nacional de Teledetección.

Hantson S, Chuvieco E, Pons X, Domingo C, Cea C, Moré G, Cristobal C, Peces JJ, Tejeiro JA (2011) Cadena de pre-procesamiento estándar para las imágenes Landsat del Plan Nacional de Teledetección. Revista de Teledetección 36: 51-61.

Native plant community response to alien plant invasion and removal.

Andreu J, Vilà M (2011) Native plant community response to alien plant invasion and removal. Management of Biological Invasions 2: 81-90.

Haiti Earthquake: Harmonizing post-event distributed data processing.

Masó J, Pons X, Schäffer B, Foerster T, Lucchi R (2011) Haiti Earthquake: Harmonizing post-event distributed data processing. EarthZine 3(3): http://www.earthzine.org/2011/03/18/haiti-earthquake-harmonizing-post-event-distributed-data-processing/.

El deute d’extinció: una amenaça latent en una Catalunya canviant?.

Pino J, Guardiola M, Rodà F, Stefanescu C (2011) El deute d’extinció: una amenaça latent en una Catalunya canviant?. L'Atzavara 20: 17-27.

Impacte de la gestió de la fusta cremada i del subsolat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Pañella P, Lago Barreiro P, Sabaté S, i Sauras T (2011) Impacte de la gestió de la fusta cremada i del subsolat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. VII Monografies de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Diputació de Barcelona. p. 157-174.

Aphids (Hemiptera, Aphidoidea) associated with shrubs, herbaceous plants and crops in the Maltese Archipelago.

Mifsud D, Mangion M, Azzopardi E, Espadaler X, Cuesta D, Watson GW, Pérez Hidalgo N (2011) Aphids (Hemiptera, Aphidoidea) associated with shrubs, herbaceous plants and crops in the Maltese Archipelago. Bulletin of the Entomological Society of Malta 4: 5-53.

Pàgines