La trencadalla, una raresa botànica al delta del Llobregat.

de Roa E, Pino J (2000) La trencadalla, una raresa botànica al delta del Llobregat. El Fartet. Revista naturalista del Centre per a la Investigació i Salvaguarda dels Espais Naturals (CISEN). Desembre de 2000, nº 5.

Senecio pterophorus DC., a new alien species in the European mainland.

Pino J, Afán, I, Sans FX, Gutiérrez C (2000) Senecio pterophorus DC., a new alien species in the European mainland. Anales del Jardín Botánico de Madrid 58:188-189.

Landscape structure and bird species richness: implications for conservation in rural areas between natural parks.

Pino J, Rodà F, Ribas J, Pons X (2000) Landscape structure and bird species richness: implications for conservation in rural areas between natural parks. Landscape and Urban Planning 49:35-48.

Aplicació dels SIG en la gestió forestal d'àrees protegides.

Marcer A, Ibàñez JJ, Vayreda J, Pons X (2000) Aplicació dels SIG en la gestió forestal d'àrees protegides. In Llimona F et al (eds) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, pp. 265-269.

Mapes de models de combustible i d'inflamabilitat del Parc de Collserola.

Ibàñez JJ, Vayreda J, Pons X (2000) Mapes de models de combustible i d'inflamabilitat del Parc de Collserola. In Llimona F et al (eds) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, pp. 157-164.

Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Regió Forestal VI.

Gracia C, Burriel JA, Ibàñez JJ, Mata T, Vayreda J (2000) Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Regió Forestal VI. CREAF, Bellaterra.

MiraBosc: un programa gestor de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya.

Vayreda J (2000) MiraBosc: un programa gestor de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Silvicultura 29:7-9.

Evaluación de experiencias piloto de restauración ecológica después de una década.

Jorba M, Vallejo VR, Josa R, Alcañiz JM, Solé A (2000) Evaluación de experiencias piloto de restauración ecológica después de una década. Ingeopres 88:44-50.

Creixement i regeneració de l'alzina (Quercus ilex L.) en resposta a una aclarida de baixa intensitat.

Obon B, Espelta JM (2000) Creixement i regeneració de l'alzina (Quercus ilex L.) en resposta a una aclarida de baixa intensitat. In Llimona F et al (eds) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, pp. 151-156.

I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: Aplicacions a la gestió del Parc.

Llimona F, Espelta JM, Guix JC, Mateos E, Rodríguez-Tejeiro JD (eds) (2000) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: Aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, 292 pp.

Pàgines