An unusual ant diet: Cataglyphis floricola feeding on petals.

Cerdà X, Retana J, Carpintero S (1996) An unusual ant diet: Cataglyphis floricola feeding on petals. Insectes Sociaux 43:101-104.

Caracterización de masas mixtas de pino carrasco y encina en el macizo del Montseny (noreste de la Península Ibérica).

Retana J, Gracia M, Espelta JM (1996) Caracterización de masas mixtas de pino carrasco y encina en el macizo del Montseny (noreste de la Península Ibérica). Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales 3:167-179.

Effects of carbon dioxide, water supply and seasonality on terpene production by Rosmarinus officinalis L.

Llusià J, Vila R, Cañigueral S, Biel C, Savé R, Peñuelas J (1996) Effects of carbon dioxide, water supply and seasonality on terpene production by Rosmarinus officinalis L. Investigación Agraria 11:33-43.

La predicció del risc: models de risc i de propagació. In Terradas J (ed) Ecologia del foc.

Ibàñez JJ, Pons X, Castro FX (1996) La predicció del risc: models de risc i de propagació. In Terradas J (ed) Ecologia del foc. Edicions Proa, Barcelona, pp. 96-108.

L'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya com a eina de gestió i consulta.

Vayreda J, Ibàñez JJ, C. Gracia, Pons X (1996) L'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya com a eina de gestió i consulta. Silvicultura 14:6-9.

La predicció del risc: poder calorífic, inflamabilitat i combustibilitat.

Pons X, Vayreda J (1996) La predicció del risc: poder calorífic, inflamabilitat i combustibilitat. In Terradas J (ed) Ecologia del foc. Edicions Proa, Barcelona, pp. 82-95.

Manual de restauració d'activitats extractives amb fangs de depuradora.

Alcañiz JM, Comellas L, Pujolà M (1996) Manual de restauració d'activitats extractives amb fangs de depuradora. Recuperació de terrenys marginals. Junta de Sanejament, Barcelona, 69 pp.

Response to NH4+-N fertilization of Xeric Torriorthent soils from middle Ebro Basin (Spain).

Badia D, Alcañiz JM (1996) Response to NH4+-N fertilization of Xeric Torriorthent soils from middle Ebro Basin (Spain). Fertilizer Research 43:217-221.

Contribution of sewage sludge to erosion control in the rehabilitation of limestone quarries.

Sort X, Alcañiz JM (1996) Contribution of sewage sludge to erosion control in the rehabilitation of limestone quarries. Land Degradation & Development 7:69-76.

Efectes dels incendis forestals sobre el sòl. In Terradas J (ed) Ecologia del foc.

Alcañiz JM, Serrasolsas I, Vallejo R (1996) Efectes dels incendis forestals sobre el sòl. In Terradas J (ed) Ecologia del foc. Edicions Proa, Barcelona, pp. 111-130.

Pàgines