Ciclos biogeoquímicos en ecosistemas de zonas áridas.

Terradas J (1989) Ciclos biogeoquímicos en ecosistemas de zonas áridas. In Zonas áridas en España, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid, pp. 273-286.

La respuesta de los ecosistemas al cambio climático.

Terradas J (1989) La respuesta de los ecosistemas al cambio climático. Política Científica 18: 40-42.

Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals.

Terradas J, Prat N, Escarré A, Margalef R (eds) (1989) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 500 pp.

Bases ecológicas para la gestión ambiental.

Terradas J (1989) Bases ecológicas para la gestión ambiental. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:3-4.

Els sistemes urbans.

Terradas J (1989) Els sistemes urbans. In Terradas J et al. (eds) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 346-351.

Estudi dels mecanismes i processos de regeneració de la vegetació després d'un incendi.

Terradas J, Tomàs C, Franquesa T, Canadell J (1989) Estudi dels mecanismes i processos de regeneració de la vegetació després d'un incendi. In El foc al bosc II. Botànica, Ecologia, Zoologia. CIRIT, Barcelona, pp. 49-130.

La gestió del territori.

Terradas J (1989) La gestió del territori. In Terceres Jornades sobre Nacionalisme Català a la fi del segle XX. Revista de Catalunya, Igualada, pp. 109-130.

Els ecosistemes d'alta muntanya.

Terradas J (1989) Els ecosistemes d'alta muntanya. In Terradas J et al. (eds) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 312-319.

Orientacions per a una gestió ecològica.

Terradas J (1989) Orientacions per a una gestió ecològica. In Folch R (ed) Natura, ús o abús? Barcino, Barcelona, 2a edició, pp. 535-547.

Introducció al coneixement dels ecosistemes terrestres.

Terradas J (1989) Introducció al coneixement dels ecosistemes terrestres. In Terradas J et al. (eds) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 179-234.

Pàgines