Throughfall and stemflow.

Bellot J, Avila A, Rodrigo A (1999) Throughfall and stemflow. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 209-222.

Trace metal contents in Parmelia caperata (L.) Ach. Compared to bulk deposition, throughfall and leaf-wash fluxes in two holm oak forests in Montseny (NE Spain).

Rodrigo A, Avila A, Gómez-Bolea A (1999) Trace metal contents in Parmelia caperata (L.) Ach. Compared to bulk deposition, throughfall and leaf-wash fluxes in two holm oak forests in Montseny (NE Spain). Atmospheric Environment 33:359-367.

Parmelia caperata (L.) com a bioindicador de la deposició atmosfèrica de diversos metalls pesants en dos alzinars del Montseny.

Rodrigo A, Avila A, Gómez Bolea A (1999) Parmelia caperata (L.) com a bioindicador de la deposició atmosfèrica de diversos metalls pesants en dos alzinars del Montseny. In III i IV Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 283-288.

GOTILWA: An integrated model of water dynamics and forest growth.

Gracia C, Tello E, Sabaté S, Bellot J (1999) GOTILWA: An integrated model of water dynamics and forest growth. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 163-179.

Functional responses to thinning.

Gracia C, Sabaté S, Martínez JM, Albeza E (1999) Functional responses to thinning. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 329-338.

Aproximació a la dinàmica successional del combustible en brolles mediterrànies.

Pla E, Rodà F (1999) Aproximació a la dinàmica successional del combustible en brolles mediterrànies. Orsis 14:79-103.

Ecologia i territori.

Rodà F (1999) Ecologia i territori. In Anuari de Ciència, Tecnologia i Ambient. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 215-222.

Nutrient distribution and cycling.

Escarré A, Rodà F, Terradas J, Mayor X (1999) Nutrient distribution and cycling. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 253-269.

Ecology of Mediterranean evergreen oak forests.

Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) (1999) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin.

Ecologia del paisatge: perspectives per a la conservació.

Rodà F, Pino J (1999) Ecologia del paisatge: perspectives per a la conservació. In Parcs naturals, més enllà dels límits. Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 34-47.

Pàgines