Regeneration by sprouting of holm oak (Quercus ilex L.) stands exploited by selection thinning.

Retana J, Riba M, Castell C, Espelta JM (1992) Regeneration by sprouting of holm oak (Quercus ilex L.) stands exploited by selection thinning. Vegetatio 99/100:355-364.

Coexistence of two sympatric ant species, Pheidole pallidula and Tetramorium semilaeve (Hymenoptera Formicidae).

Retana J, Cerdà X, Espadaler X (1992) Coexistence of two sympatric ant species, Pheidole pallidula and Tetramorium semilaeve (Hymenoptera Formicidae). Entomologia Generalis 17:29-40.

Structure, biomass and production of a resprouted holm oak (Quercus ilex L.) forest in NE Spain.

Lledó MJ, Sánchez JR, Bellot J, Boronat J, Ibàñez JJ, Escarré A (1992) Structure, biomass and production of a resprouted holm oak (Quercus ilex L.) forest in NE Spain. Vegetatio 99/100:51-60.

Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. 30. Ribera d'Ebre.

Gracia C, Barrantes O, Burriel JA, Ibàñez JJ, Serrano MM, Vayreda J (1992) Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. 30. Ribera d'Ebre. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 142 pp.

Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Mètodes.

Gracia C, Abril M, Barrantes O, Burriel JA, Ibàñez JJ, Serrano MM, Vayreda J (1992) Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Mètodes. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 104 pp.

Contribución al estudio de la vegetación halomorfa del Ebro medio.

Badia D, Sanz JA, Alcañiz JM (1992) Contribución al estudio de la vegetación halomorfa del Ebro medio. In Actes del Simposi Internacional Pius Font i Quer. Vol.II. Fanerogamia. Institut d'Estudis Illerdencs, Lleida, pp. 227-232.

The effects of burning and clearcutting in forest floor layers of holm oak forest.

Serrasolsas I, Alcañiz JM, Arias X, Josa R, Solé A, Vallejo R (1992) The effects of burning and clearcutting in forest floor layers of holm oak forest. In Teller A, Mathy P, Jeffers JNR (eds) Responses of forest ecosystems to environmental changes. Elsevier, Londres, pp. 841-842.

Restauració del sòl en pedreres de roca calcària.

Jorba M, Vallejo R, Alcañiz JM, Josa R, Solé A (1992) Restauració del sòl en pedreres de roca calcària. Diputació de Barcelona, Servei de Parcs Naturals, Monografies 19, pp. 59-61.

Evolución de las especies de nitrógeno mineral presentes en suelos tratados con lodos de depuradoras.

Lliberia JL, Borrós S, Comellas L, Alcañiz JM (1992) Evolución de las especies de nitrógeno mineral presentes en suelos tratados con lodos de depuradoras. Afinidad 440:227-230.

Tipología y desarrollo de suelos en el subpirineo calizo oriental de Cataluña.

Martí C, Badia D, Alcañiz JM (1992) Tipología y desarrollo de suelos en el subpirineo calizo oriental de Cataluña. Actas III Congreso Nacional de Ciencia del suelo, Universidad de Navarra y Sociedad Española de Ciencia del Suelo, Pamplona, pp. 311-316.

Pàgines