Water budget of a broadleaved sclerophyllous forested catchment.

Avila A, Rodà F (1990) Water budget of a broadleaved sclerophyllous forested catchment. In Hoghart JC, Posthumus CWS, Wamerdam PMM (eds) Hydrological research basins and the environment. The Netherlands Organisation for Applied Scientific Reseasrch, The Hague, pp. 29-40.

La conca hidrogràfica com a unitat ecològica.

Rodà F (1989) La conca hidrogràfica com a unitat ecològica. In Terradas J et al. (eds) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 355-361.

Relació de la temperatura i la humitat amb les taxes de mineralització neta del nitrogen i nitrificació dels sòls d'alzinar.

Bonilla D, Rodà F (1989) Relació de la temperatura i la humitat amb les taxes de mineralització neta del nitrogen i nitrificació dels sòls d'alzinar. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 91-94.

Els ecosistemes forestals.

Rodà F (1989) Els ecosistemes forestals. In Terradas J et al. (eds) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 239-262.

Trenching experiments in an evergreen oak forest.

Bonilla D, Rodà F (1989) Trenching experiments in an evergreen oak forest. In Harrison AF, Ineson P, Heal OW (eds) Nitrogen cycling in terrestrial ecosystems. Elsevier, Londres, pp. 179-189.

Les pluges de fang al Montseny.

Avila A, Rodà F (1989) Les pluges de fang al Montseny. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 67-72.

Pàgines