Biomasa y mineralomasa subterránea del encinar de La Castanya, Montseny.

Canadell J, Rodà F (1989) Biomasa y mineralomasa subterránea del encinar de La Castanya, Montseny. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:13-18.

La desforestació als tròpics.

Rodà F (1989) La desforestació als tròpics. La Nació 11/12:45-46.

Les pluges de fang al Montseny.

Avila A, Rodà F (1989) Les pluges de fang al Montseny. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 67-72.

Pautas de respuesta biogeoquímica durante las crecidas en una cuenca de encinar.

Avila A, Rodà F (1989) Pautas de respuesta biogeoquímica durante las crecidas en una cuenca de encinar. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:233-236.

Export of dissolved elements in an evergreen-oak forested watershed in the Montseny mountains (NE Spain).

Avila A, Rodà F (1988) Export of dissolved elements in an evergreen-oak forested watershed in the Montseny mountains (NE Spain). Catena suppl.12:1-11.

Pàgines