La conca hidrogràfica com a unitat ecològica.

Rodà F (1989) La conca hidrogràfica com a unitat ecològica. In Terradas J et al. (eds) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 355-361.

Les pluges àcides.

Rodà F (1989) Les pluges àcides. Revista de Catalunya 33:47-54.

Pautas de respuesta biogeoquímica durante las crecidas en una cuenca de encinar.

Avila A, Rodà F (1989) Pautas de respuesta biogeoquímica durante las crecidas en una cuenca de encinar. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:233-236.

Les pluges de fang al Montseny.

Avila A, Rodà F (1989) Les pluges de fang al Montseny. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 67-72.

Export of dissolved elements in an evergreen-oak forested watershed in the Montseny mountains (NE Spain).

Avila A, Rodà F (1988) Export of dissolved elements in an evergreen-oak forested watershed in the Montseny mountains (NE Spain). Catena suppl.12:1-11.

Pàgines