El proyecto MiraMon.

Pons X (2002) El proyecto MiraMon. La Vanguardia, suplement Novatec, 23 octubre.

Distribución y regeneración después del fuego de dos especies exóticas Ailanthus altissima y Robinia pseudoacacia en el parque de Collserola (Barcelona).

Meggaro Y, Vilà M (2002) Distribución y regeneración después del fuego de dos especies exóticas Ailanthus altissima y Robinia pseudoacacia en el parque de Collserola (Barcelona). Montes 68:25-33.

Comparative protective strategies of Cistus albidus and Quercus ilex facing photoinhibitory winter conditions.

Oliveira G, Peñuelas (2002) Comparative protective strategies of Cistus albidus and Quercus ilex facing photoinhibitory winter conditions. Environmental and Experimental Botany 47:281-289.

Distribució de les espècies forestals del Parc Natural del Montseny mitjançant teledetecció.

Roijals X, Castells R, Escobar A, Pou A, Burriel JA, Ibàñez J (2002) Distribució de les espècies forestals del Parc Natural del Montseny mitjançant teledetecció. In V Trobada d'Estudiosos del Montseny, Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 11-14.

Ozone bioindication in Barcelona and sorrounding area of Catalonia.

Ribas A, Peñuelas J (2002) Ozone bioindication in Barcelona and sorrounding area of Catalonia. In Klumpp A, Fomin A, Klumpp G, Ansel W (eds) Bioindication and Air Quality in European Cities. Research, Application, Communication. Verlag Günter Heimbach, Stuttgart, pp. 221-225.

Caracterització química de la precipitació al Montseny: relació entre meteorologia i transport.

Avila A, Alarcón M (2002) Caracterització química de la precipitació al Montseny: relació entre meteorologia i transport. Tethys, revista de meteorologia (http:/tethys.acamet.org/cat.htm).

Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2001.

Avila A, Terradas J (eds) (2002) Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2001. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 78 pp.

Dry deposition to the forest canopy and surrogate surfaces in two Mediterranean holm oak forests in Montseny (NE Spain).

Rodrigo A, Avila A (2002) Dry deposition to the forest canopy and surrogate surfaces in two Mediterranean holm oak forests in Montseny (NE Spain). Water, Air and Soil Pollution 136:269-288.

Nitrogen circulation in a Mediterranean holm oak forest, La Castanya, Montseny, northeastern Spain.

Avila A, Rodrigo A, Rodà F (2002) Nitrogen circulation in a Mediterranean holm oak forest, La Castanya, Montseny, northeastern Spain. Hydrology and Earth System Sciences 6:551-557.

Evaluation of six process-based forest growth models using eddy-covariance measurements of CO2 and H2O fluxes at six forest sites in Europe.

Kramer K, Leinonen I, Bartelink HH, Berbigier P, Borghetti M, Bernhofer Ch, Cienciala E, Dolman AJ, Froer O, Gracia C, Granier A, Grünwald T, Hari P,Jans W, Kellomäki S, Loustau D, Magnani F, Markkanen T, Mohren GMJ, Sabaté S, Sánchez A et al (2002) Evaluation of six process-based forest growth models using eddy-covariance measurements of CO2 and H2O fluxes at six forest sites in Europe. Global Change Biology 8:213-230.

Pàgines