Ciencia y gestión ambiental.

Terradas J (1990) Ciencia y gestión ambiental. Tarraco, Cuadernos de Geografía 6:37-41.

Paper de Collserola dins el sistema ecològic metropolità.

Terradas J (1990) Paper de Collserola dins el sistema ecològic metropolità. Barcelona Metròpolis, vol. 14, pp. 71-73.

Ecologia.

Terradas J, Alcaraz M (1990) Ecologia. In Llibre Blanc de la Recerca a Catalunya. CIRIT, Barcelona, pp. 177-184.

Micronutrients in biomass fractions of holm oak, beech and fir forests of the Montseny massif (Catalonia, NE Spain.).

Caritat A, Terradas J (1990) Micronutrients in biomass fractions of holm oak, beech and fir forests of the Montseny massif (Catalonia, NE Spain.). Annales des Sciences Forestières 4:345-352.

Dinàmica dels micronutrients a la caiguda i descomposició de la virosta de tres sistemes forestals del Montseny.

Caritat A, Terradas J (1990) Dinàmica dels micronutrients a la caiguda i descomposició de la virosta de tres sistemes forestals del Montseny. Orsis 5:43-49.

Las reservas de la biosfera y los programas educativos y científicos.

Terradas J (1990) Las reservas de la biosfera y los programas educativos y científicos. II Seminari Internacional sobre Reserves de la Biosfera Mediterrànies. Programa MAB-UNESCO. Diputació de Barcelona, pp. 113-117.

An ecological focus on the educating city.

Terradas J (1990) An ecological focus on the educating city. In The educating city. Ajuntament de Barcelona, pp. 69-78.

Consideracions generals sobre la recerca naturalista: perspectives de futur.

Terradas J (1990) Consideracions generals sobre la recerca naturalista: perspectives de futur. In El Medi Natural al Vallés. ADENC-CEEM, Sabadell, pp. 9-12.

Les ouvriéres transporteuses chez la fourmie Cataglyphis iberica: una caste comportementale?

Cerdà X, Retana J (1990) Les ouvriéres transporteuses chez la fourmie Cataglyphis iberica: una caste comportementale? Bull. SFECA 5, ser. 1:99-100.

Ant community organization in a Mediterranean grassland.

Cerdà, X, Retana J (1990) Ant community organization in a Mediterranean grassland. In Veeresh GK, Mallik B, Viraktamath CA (eds) Social insects and the Environment. Oxford & IBH Publ., Nova Delhi, pp. 710-711.

Pàgines