Experimental evidences of climate change effects on plant recruitment in the Western Mediterranean Basin.

Lloret F, Peñuelas J, Estiarte M, Ogaya R (2004) Experimental evidences of climate change effects on plant recruitment in the Western Mediterranean Basin. In Arianoutsou M, Papanastasis VP (eds) Ecology, conservation and management of Mediterranean climate ecosystems. Millpress, Rotterdam. Edició en CD-ROM (ISBN-90-5966-016-1).

Tratamiento estadístico de variables radiométricas, orográficas y climáticas para la obtención de un mapa detallado de vegetación.

Moré G, Burriel JA, Castells R, Ibàñez J, Roijals X (2004) Tratamiento estadístico de variables radiométricas, orográficas y climáticas para la obtención de un mapa detallado de vegetación. In Conesa C, Álvarez Y, Martínez JB (eds) Medio Ambiente, Recursos y Riesgos Naturales: Análisis mediante tecnología SIG y Teledetección. Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geo grafía, Universidad de Murcia, pp.261-273.

Els boscos i l'home a Catalunya: una aproximació socioecològica.

Terradas J (2004) Els boscos i l'home a Catalunya: una aproximació socioecològica. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 11-26.

Valoracions ètiques i polítiques de la diversitat des de l'ecologia.

Terradas J (2004) Valoracions ètiques i polítiques de la diversitat des de l'ecologia. In Bastardas A (ed) Diversitats: Llengües, espècies i ecologies. Empúries, Barcelona, pp. 168-194.

Diagnosi i propostes per a l'avanç de Pla de la connexió Sant Llorenç del Munt-Montseny. (Escales 1:5000-1:25.000).

Pino J, Rodà (2004) Diagnosi i propostes per a l'avanç de Pla de la connexió Sant Llorenç del Munt-Montseny. (Escales 1:5000-1:25.000). In Mallarach JM (ed) La connectivitat ecològica a Catalunya. Taller d'experts en connectivitat ecològica i paisatgística. Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona, CD-ROM, Dip. legal Gi-723-2004.

Gestió forestal.

Vayreda J (2004) Gestió forestal. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 95-113.

Dinàmica forestal.

Espelta JM (2004) Dinàmica forestal. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 115-122.

Els incendis forestals.

Espelta JM (2004) Els incendis forestals. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 123-136.

Interacció entre estructura del paisatge, usos del sòl i règim d’incendis.

Espelta JM, Lloret F, Díaz-Delgado R, Pons X, Calvo E, Retana J (2004) Interacció entre estructura del paisatge, usos del sòl i règim d’incendis. In Plana E (ed) Incendis forestals, dimensió socioambiental, gestió del risc i ecologia del foc. Xarxa ALINFO XCT2001-00061, Solsona, pp. 34-37.

Gestió de boscos menuts d’alzina i roure después d’incendis.

Espelta JM, Retana J, Habrouk A (2004) Gestió de boscos menuts d’alzina i roure después d’incendis. In: Plana E (ed) Incendis forestals, dimensió socioambiental, gestió del risc i ecologia del foc. Xarxa ALINFO XCT2001-00061, Solsona, pp. 124-127.

Pàgines