Soil nitrogen dynamics.

Serrasolses I, Diego V, Bonilla D (1999) Soil nitrogen dynamics. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 223-235.

Regeneració del càrritx a les franges de protecció contra incendis al Parc Natural del Garraf.

Casanovas A, Vilà M (1999) Regeneració del càrritx a les franges de protecció contra incendis al Parc Natural del Garraf. Buttletí de la Institució Catalana d'Història Natural 67:141-149.

Estudi de la biodiversitat a la conca del Besòs.

Carceller F, Iglesias V, Munné A, Prat N, Rieradevall M, Carmona JM, Font X, Chacón G, Fons J, Ibàñez JJ, Romo A (1999) Estudi de la biodiversitat a la conca del Besòs. Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, 180 pp.

Monthly and diurnal variations in food choice by Macaca fuscata yakui during the major fruiting season at Yakushima Island, Japan.

Domingo-Roura X, Yamagiwa J (1999) Monthly and diurnal variations in food choice by Macaca fuscata yakui during the major fruiting season at Yakushima Island, Japan. Primates 40:525-536.

Patterns and correlates of exotic and endemic plant taxa in the Balearic Islands.

Vilà M, Muñoz I (1999) Patterns and correlates of exotic and endemic plant taxa in the Balearic Islands. Ecologia Mediterranea 25:153-161.

Biogeochemical models.

Avila A (1999) Biogeochemical models. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 297-312.

Modelització dels efectes del règim de tales de l'alzinar en la composició química de rieres del Montseny.

Avila A (1999) Modelització dels efectes del règim de tales de l'alzinar en la composició química de rieres del Montseny. In III i IV Trobades d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 279-282.

Procedència de les pluges a Catalunya.

Avila A, Alarcón M (1999) Procedència de les pluges a Catalunya. En Calbó J, Colomer J, Serra T (eds) El clima local. Quaderns 21, Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, Banyoles, pp. 99-116.

Relationship between precipitation chemistry and meteorological situations at a rural site in NE Spain.

Avila A, Alarcón M (1999) Relationship between precipitation chemistry and meteorological situations at a rural site in NE Spain. Atmospheric Environment 33:1663-1677.

Las lluvias de barro y el transporte y deposición de material sahariano sobre el nordeste de la península ibérica.

Avila A (1999) Las lluvias de barro y el transporte y deposición de material sahariano sobre el nordeste de la península ibérica. Orsis 14:105-127.

Pàgines