Análisis del estado de invasión por especies exóticas en Cataluña.

Andreu J, Pino J (2012) Análisis del estado de invasión por especies exóticas en Cataluña. EEI 2012, 4º Congreso Nacional Sobre Especies Exóticas Invasoras. Pontevedra, 10-11 setembre (comunicació oral).

Les espècies exòtiques de Catalunya. Resum del projecte EXOCAT 2012.

Andreu J, Pino J, Basnou C, Guardiola M, Ordóñez JL (2012) Les espècies exòtiques de Catalunya. Resum del projecte EXOCAT 2012.  http://www20.gencat.cat/docs/DAR/MN_Medi_natural/MN10_Fauna_salvatge_autoctona/Fauna_invasora_medi_natural/EXOCAT_2012_def.pdf