Atles d’espècies llenyoses dels bosos de Catalunya.

Lloret F, Vayreda J, Terradas J (2010) Atles d’espècies llenyoses dels bosos de Catalunya. Notícies de la Institució Catalana d’Història Natural, gener-febrer: 1-2.

Les extincions són per sempre: per a què serveix la biodiversitat?.

Terradas J (2010) Les extincions són per sempre: per a què serveix la biodiversitat?. Educació i sostenibilitat 8: 34-37.

Oportunitats perdudes.

Terradas J (2010) Oportunitats perdudes. Vilaweb 2 desembre.

Turisme i ecologia.

Terradas J (2010) Turisme i ecologia. L’Espill 35: 59-63.

Ecologia viscuda.

Terradas J (2010) Ecologia viscuda. Publicacions de la Universitat de València, València, 452 pp.

La biodiversitat no és prescindible.

Terradas J (2010) La biodiversitat no és prescindible. Mètode 67: 35-39.

Atles d’espècies llenyoses dels boscos de Catalunya.

Lloret, F., J. Vayreda, J. Terradas. (2010) Atles d’espècies llenyoses dels boscos de Catalunya. Notícies de la Institució, gener-febrer 1-2.

Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. A: Llebot E. (ed). Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Ogaya R, Llusià J, Sardans J, Jump A, Curiel J, Carnicer J, Rutishauser T, Rico L, Keenan T, Garbulsky M, Coll M, Díaz de Quijano M, Seco R, Rivas-Ubach A, Silva J, Boada M, Stefanescu C, Lloret F, Terradas J (2010) Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. A: Llebot E. (ed). Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Institut d'Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya. pp. 373-407.