GOTILWA: An integrated model of water dynamics and forest growth.

Gracia C, Tello E, Sabaté S, Bellot J (1999) GOTILWA: An integrated model of water dynamics and forest growth. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 163-179.

Functional responses to thinning.

Gracia C, Sabaté S, Martínez JM, Albeza E (1999) Functional responses to thinning. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 329-338.

Ecology of Mediterranean evergreen oak forests.

Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) (1999) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin.

Structure and dynamics of the root system.

Canadell J, Djema A, López B, Lloret F, Sabaté S, Siscart D, Gracia C (1999) Structure and dynamics of the root system. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 47-59.

El sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya.

Ibàñez JJ, Gracia C, Pons X, Vayreda J (1999) El sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya. In Peix J (ed) Foc Verd II. Programa de Gestió del Risc d'Incendi Forestal. Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp.188-191.

Leaf traits and canopy organization.

Sabaté S, Sala A, Gracia C (1999) Leaf traits and canopy organization. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 121-133.