MiraBosc on-line versió IFN: Consulta interactiva del segon i tercer inventari forestal nacional a Catalunya. 2n Congrés Forestal Català. Tarragona. CD-ROM edition.

Vayreda J, Ibàñez JJ, Mata T, Gracia C (2007) MiraBosc on-line versió IFN: Consulta interactiva del segon i tercer inventari forestal nacional a Catalunya. 2n Congrés Forestal Català. Tarragona. CD-ROM edition. 2n Congrés Forestal Català. Tarragona. CD-ROM edition.

Indicadors ecològics en el marc del Tercer Inventario Forestal Nacional a Catalunya.

Ibàñez JJ, Vayreda J, Mata T, Gracia C (2007) Indicadors ecològics en el marc del Tercer Inventario Forestal Nacional a Catalunya. 2n Congrés Forestal Català. Tarragona. CD-ROM edition.

Mapas de modelos de combustible y de modelos de inflamabilidad: Herramientas para la sostenibilidad.

Mata M, Ibàñez JJ, Vayreda J, Gracia C (2005) Mapas de modelos de combustible y de modelos de inflamabilidad: Herramientas para la sostenibilidad. La ciencia forestal: respuestas para la sostenibilidad.

Los inventarios forestales nacionales: ¿Respuestas para la sostenibilidad?.

Ibàñez JJ, Burriel JA, Vayreda J, Mata T, Gracia C (2005) Los inventarios forestales nacionales: ¿Respuestas para la sostenibilidad?. La ciencia forestal: respuestas para la sostenibilidad.

El sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya.

Ibàñez JJ, Gracia C, Pons X, Vayreda J (1999) El sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya. In Peix J (ed) Foc Verd II. Programa de Gestió del Risc d'Incendi Forestal. Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp.188-191.

Un nuevo concepto de inventario forestal.

Gracia C, Ibàñez JJ, Vayreda J, Pons X, Terradas J (1997) Un nuevo concepto de inventario forestal. Proceedings XI World Forestry Congress. Vol I, Antalya, p. 43.

Aplicaciones del sistema de información de los bosques de Cataluña a la gestión.

Ibàñez JJ, Vayreda J, Pons X, Gracia C (1997) Aplicaciones del sistema de información de los bosques de Cataluña a la gestión. V Jornadas de la Asociación Española de Ecología Terrestre. Córdoba, pp 44.

Application of forest inventory and geographic information systems in the prevention and control of forest fire.

Pons X, Vayreda J, Ibàñez JJ, Gracia C (1997) Application of forest inventory and geographic information systems in the prevention and control of forest fire. Proceedings XI World Forestry Congress. Vol. I, Antalya, pp. 222.