Atles d’espècies llenyoses dels bosos de Catalunya.

Lloret F, Vayreda J, Terradas J (2010) Atles d’espècies llenyoses dels bosos de Catalunya. Notícies de la Institució Catalana d’Història Natural, gener-febrer: 1-2.

MiraBosc on-line versió IFN: Consulta interactiva del segon i tercer inventari forestal nacional a Catalunya. 2n Congrés Forestal Català. Tarragona. CD-ROM edition.

Vayreda J, Ibàñez JJ, Mata T, Gracia C (2007) MiraBosc on-line versió IFN: Consulta interactiva del segon i tercer inventari forestal nacional a Catalunya. 2n Congrés Forestal Català. Tarragona. CD-ROM edition. 2n Congrés Forestal Català. Tarragona. CD-ROM edition.

Indicadors ecològics en el marc del Tercer Inventario Forestal Nacional a Catalunya.

Ibàñez JJ, Vayreda J, Mata T, Gracia C (2007) Indicadors ecològics en el marc del Tercer Inventario Forestal Nacional a Catalunya. 2n Congrés Forestal Català. Tarragona. CD-ROM edition.

Mapes de models de combustible i mapes de models d’inflamabilitat.

Mata T, Burriel JA, Ibàñez JJ, Vayreda J (2007) Mapes de models de combustible i mapes de models d’inflamabilitat. 2n Congrés Forestal Català. Tarragona. Edició en CD-ROM.

Mapas de modelos de combustible y de modelos de inflamabilidad: Herramientas para la sostenibilidad.

Mata M, Ibàñez JJ, Vayreda J, Gracia C (2005) Mapas de modelos de combustible y de modelos de inflamabilidad: Herramientas para la sostenibilidad. La ciencia forestal: respuestas para la sostenibilidad.

Los inventarios forestales nacionales: ¿Respuestas para la sostenibilidad?.

Ibàñez JJ, Burriel JA, Vayreda J, Mata T, Gracia C (2005) Los inventarios forestales nacionales: ¿Respuestas para la sostenibilidad?. La ciencia forestal: respuestas para la sostenibilidad.

MiraBosc: un programa gestor de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya.

Vayreda J (2000) MiraBosc: un programa gestor de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Silvicultura 29:7-9.

El sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya.

Ibàñez JJ, Gracia C, Pons X, Vayreda J (1999) El sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya. In Peix J (ed) Foc Verd II. Programa de Gestió del Risc d'Incendi Forestal. Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp.188-191.

The Information System of Catalan Forests: SIBosC.

Gracia, C, Ibàñez JJ, Vayreda J, Pons X, Burriel JA, Mata T (1998) The Information System of Catalan Forests: SIBosC. In Proceedings of the International Conference and Exhibition on Geographical Information,GisPlaNet'98. Lisboa, edició en CD-ROM, paper 050.

Un nuevo concepto de inventario forestal.

Gracia C, Ibàñez JJ, Vayreda J, Pons X, Terradas J (1997) Un nuevo concepto de inventario forestal. Proceedings XI World Forestry Congress. Vol I, Antalya, p. 43.

Pàgines