Maximal species richness: an empirical approach for evaluating woody plant forest biodiversity.

Terradas J, Salvador R, Vayreda J, Lloret F (2004) Maximal species richness: an empirical approach for evaluating woody plant forest biodiversity. Forest and Ecology and Management 189:241-249.

L'inventari forestal.

Vayreda J, Ibàñez JJ (2004) L'inventari forestal. In Cervera T et al (ed) Manual de redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i plans simples de gestió forestal (PSGF). Instruccions de redacció i l'inventari forestal. Centre de la Propietat Forestal, pp. 109-316.

Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Catalunya.

Gracia C, Burriel JA, Ibàñez JJ, Mata T, Vayreda J (2004) Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Catalunya. Volum 10. CREAF, Bellaterra, 184 pp. ISBN 84-932860-3-6.

Gestió forestal.

Vayreda J (2004) Gestió forestal. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 95-113.

Biodiversity correlates with regional patterns of forest litter pools.

Vilà M, Vayreda J, Gracia C, Ibàñez J (2004) Biodiversity correlates with regional patterns of forest litter pools. Oecologia 139:641-646.