Inventariación forestal y GIS en la generación de mapas de modelos de combustible y de inflamabilidad.

Vayreda J, Pons X, Ibàñez JJ, Gracia C (1998) Inventariación forestal y GIS en la generación de mapas de modelos de combustible y de inflamabilidad. Seminario sobre incendios forestales. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, La Pobla de Segur, pp. 63-71.

Primers resultats sobre l'estructura, biomassa i regeneració de la fageda del serrat de Font Freda (Montsec d'Ares, Pallars Jussà).

Carceller F, Casals P, Ibàñez JJ, Vayreda J (1998) Primers resultats sobre l'estructura, biomassa i regeneració de la fageda del serrat de Font Freda (Montsec d'Ares, Pallars Jussà). Ilerda " Ciències"

The Information System of Catalan Forests: SIBosC.

Gracia, C, Ibàñez JJ, Vayreda J, Pons X, Burriel JA, Mata T (1998) The Information System of Catalan Forests: SIBosC. In Proceedings of the International Conference and Exhibition on Geographical Information,GisPlaNet'98. Lisboa, edició en CD-ROM, paper 050.