L'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya com a eina de gestió i consulta.

Vayreda J, Ibàñez JJ, C. Gracia, Pons X (1996) L'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya com a eina de gestió i consulta. Silvicultura 14:6-9.