L'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya com a eina de gestió i consulta.

Vayreda J, Ibàñez JJ, C. Gracia, Pons X (1996) L'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya com a eina de gestió i consulta. Silvicultura 14:6-9.

La predicció del risc: poder calorífic, inflamabilitat i combustibilitat.

Pons X, Vayreda J (1996) La predicció del risc: poder calorífic, inflamabilitat i combustibilitat. In Terradas J (ed) Ecologia del foc. Edicions Proa, Barcelona, pp. 82-95.