Inventarios Forestales y sistemas de información geográfica en la gestión forestal de áreas protegidas.

Marcer A, Ibàñez JJ, Vayreda J, Pons X (2001) Inventarios Forestales y sistemas de información geográfica en la gestión forestal de áreas protegidas. In Actas del Congreso de Ordenación y Gestión Sostenible de Montes. Tomo I:239-247.

Aportacions del sistema d'informació dels boscos de Catalunya i les tècniques SIG al coneixement dels sistemes naturals del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Ibàñez JJ, Marcer A, Burriel JA, Vayreda J, Mata T, Gracia C (2001) Aportacions del sistema d'informació dels boscos de Catalunya i les tècniques SIG al coneixement dels sistemes naturals del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. In Cinquenes Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, pp. 11-24.

Aplicació dels SIG en la gestió forestal d'àrees protegides.

Marcer A, Ibàñez JJ, Vayreda J, Pons X (2000) Aplicació dels SIG en la gestió forestal d'àrees protegides. In Llimona F et al (eds) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, pp. 265-269.