La recerca en ecologia a Catalunya, avui.

Ros JD,Terradas J (2012) La recerca en ecologia a Catalunya, avui. Treballs de la SCB. Vol. 63 pp. 247-262.

Ecosystemic and biospheric interactions with carbon cycle

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Ogaya R, Llusià J, Sardans J, Jump A, Carnicer J, Rico L, Garbulsky M, Coll M, Díaz de Quijano M, Seco R, Rivas-Ubach A, Kefauver S, Barbeta A, Achoategui A, Mejía-Chang M, Gallardo A, Farre G, Fernández M, Terradas J (2012) Ecosystemic and biospheric interactions with carbon cycle. In Carbon dioxide budget: processes and tendencies symposium. Universitat Politècnica de Catalunya, May 23-25.

L’homme dans la Nature. Pyrénees: Art et Écologie au XXIe siècle. Évolution du paysage, changement climatique et art.

Terradas J (2011) L’homme dans la Nature. Pyrénees: Art et Écologie au XXIe siècle. Évolution du paysage, changement climatique et art. Centre d’Art i Natura, Farrera, pp. 21-23.

Amb motiu de l’Any Internacional dels Boscos.

Terradas J (2011) Amb motiu de l’Any Internacional dels Boscos. Omnis Cellula 27: 40-42.

Situació i visió global dels boscos a Catalunya.

Terradas J, Ibáñez JJ (2011) Situació i visió global dels boscos a Catalunya. Silvicultura, especial Any Internacional dels Boscos, pp. 4-7.

Atles d’espècies llenyoses dels bosos de Catalunya.

Lloret F, Vayreda J, Terradas J (2010) Atles d’espècies llenyoses dels bosos de Catalunya. Notícies de la Institució Catalana d’Història Natural, gener-febrer: 1-2.

La biodiversitat no és prescindible.

Terradas J (2010) La biodiversitat no és prescindible. Mètode 67: 35-39.

Turisme i ecologia.

Terradas J (2010) Turisme i ecologia. L’Espill 35: 59-63.

Les extincions són per sempre: per a què serveix la biodiversitat?.

Terradas J (2010) Les extincions són per sempre: per a què serveix la biodiversitat?. Educació i sostenibilitat 8: 34-37.

Oportunitats perdudes.

Terradas J (2010) Oportunitats perdudes. Vilaweb 2 desembre.

Pàgines