Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. A: Llebot E. (ed). Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Ogaya R, Llusià J, Sardans J, Jump A, Curiel J, Carnicer J, Rutishauser T, Rico L, Keenan T, Garbulsky M, Coll M, Díaz de Quijano M, Seco R, Rivas-Ubach A, Silva J, Boada M, Stefanescu C, Lloret F, Terradas J (2010) Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. A: Llebot E. (ed). Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Institut d'Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya. pp. 373-407.

Projected Climate Change Impacts on Biodiversity in Mediterranean Ecosystems. In Atlas of Biodiversity Risk. Eds. Settele J, Penev L, Georgiev T, Grabaum R, Grobelnik V, Hammen V, Klotz S, Kühn I.

Peñuelas J, Estiarte M, Prieto P, Sardans J, Jump A Moreno JM, Torres I, Cespedes B, Pla E, Sabaté S, Gracia CA (2010) Projected Climate Change Impacts on Biodiversity in Mediterranean Ecosystems. In Atlas of Biodiversity Risk. Eds. Settele J, Penev L, Georgiev T, Grabaum R, Grobelnik V, Hammen V, Klotz S, Kühn I. Pensoft Publishers. Sofia-Moscow. ISBN 978-954-642-446-4 (print) and ISBN 978-954-642-447-1 (e-book).