An Overview of the DAURE Campaign: Aerosols Emissions and Evolution in the Western Mediterranean Basin.

Pandolfi M, Querol X, Alastuey X, Jimenez JL, Pey J, Cusack M, Reche C, Amato F, Artiñano B, Baldasano JM, Burkhart J, Hansel A, Jorba O, Lorente J, Mohr C, Moreno T, Nemitz E, Peñuelas J, Seco R, Filella I, Llusià J, Sicard M, Viana M (2010) An Overview of the DAURE Campaign: Aerosols Emissions and Evolution in the Western Mediterranean Basin. Geophysical Research Abstracts. Vol. 12, EGU2010-1202General Assembly proceedings.

Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. A: Llebot E. (ed). Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Ogaya R, Llusià J, Sardans J, Jump A, Curiel J, Carnicer J, Rutishauser T, Rico L, Keenan T, Garbulsky M, Coll M, Díaz de Quijano M, Seco R, Rivas-Ubach A, Silva J, Boada M, Stefanescu C, Lloret F, Terradas J (2010) Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. A: Llebot E. (ed). Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Institut d'Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya. pp. 373-407.