Patterns of plant population dieback and recvery alter drought episodes in Mediterranean forests and shrublands. Climate Change-Forest Ecosystems & Landscape Zvolen (Slovakia).

Lloret F, Peñuelas J, Estiarte M, Ogaya R (2005) Patterns of plant population dieback and recvery alter drought episodes in Mediterranean forests and shrublands. Climate Change-Forest Ecosystems & Landscape Zvolen (Slovakia). Forest Research Institute Zvolen and the European Forest Institute.

Impactos sobre los ecosistemas terrestres. Evaluación preliminar de los impactos en España del cambio climático (ECCE).

Valladares F, Peñuelas J, de Luis-Calabuig E et al. (2005) Impactos sobre los ecosistemas terrestres. Evaluación preliminar de los impactos en España del cambio climático (ECCE). Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, pp. 65-112.

Afecte i fascinació pel professor Ramon Margalef: el reconeixement de la ICHN, el de les darreres generacions de deixebles i el de força treballs recents d’ecoogia terrestre. A: Ramon Margelef. Sessió en memòria.

Peñuelas J (2005) Afecte i fascinació pel professor Ramon Margalef: el reconeixement de la ICHN, el de les darreres generacions de deixebles i el de força treballs recents d’ecoogia terrestre. A: Ramon Margelef. Sessió en memòria. Institut d’Estudis Catalans. Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona pp. 75-81. (ISBN 84-7283-807-2).

Sistemes naturals: Ecosistemes terrestres. A: J.E. Llebot ed., Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.

Peñuelas J, Filella I, Sabaté S, Gracia C (2005) Sistemes naturals: Ecosistemes terrestres. A: J.E. Llebot ed., Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Institut Estudis Catalans, Barcelona, pp. 517-553.