Las poblaciones ibéricas de pino albar ante el cambio climático: con la muerte en los talones.

Martínez-Vilalta J, Aguadé D, Banqué M, Barba J, Curiel Yuste J, Galiano L, Garcia N, Gómez M, Heres; AM, López BC, Lloret F, Poyatos R, Retana J, Sus O, Vayreda J, Vilà-Cabrera A (2012) Las poblaciones ibéricas de pino albar ante el cambio climático: con la muerte en los talones. Ecosistemas 21: 15-21.

Las poblaciones ibéricas de pino albar ante el cambio climático: con la muerte en los talones.

Martínez-Vilalta J, Aguadé D, Banqué M, Barba J, Yuste JC, Galiano L, Garcia N, Gómez M, Hereş AM, López BC, Lloret F, Poyatos R, Retana J, Sus O, Vayreda J, Vilà-Cabrera A (2012) Las poblaciones ibéricas de pino albar ante el cambio climático: con la muerte en los talones. Revista Ecosistemas 21: 15–21.

Intégration des effets du changement climatique sur les forêts méditerranéennes : observation, expérimentation, modélisation et gestion p. 351. Introducing the climate change effects on Mediterranean forest ecosystems: observation, experimentation, simul

Peñuelas J, Gracia C, Filella I, Jump A, Carnicer J, Coll M, Lloret F, Curiel J, Estiarte M, Rutishauser T, Ogaya R, LLusiá J, Sardans J (2010) Intégration des effets du changement climatique sur les forêts méditerranéennes : observation, expérimentation, modélisation et gestion p. 351. Introducing the climate change effects on Mediterranean forest ecosystems: observation, experimentation, simul ation and management . Forêt Méditerranéenne XXXI, nº 4 pp. 357. ISSN 0245-484X.

How does the recurrence of fire affect the regeneration of pine-dominated Mediterranean communities?.

Eugenio M, Lloret F (2008) How does the recurrence of fire affect the regeneration of pine-dominated Mediterranean communities?. Options Mediterranees Series A: Mediterranean Seminars 75: 105-110.

Els incendis forestals a Catalunya de principi del segle XX a partir de fons periodístiques.

Lloret F, Bendinelli I. (2006) Els incendis forestals a Catalunya de principi del segle XX a partir de fons periodístiques. Orsis 21: 83-91

Passeig ecofisiològic per l'espai i pel temps: l'estudi de les alteracions produïdes pels canvis climàtics i atmosfèrics en l'estructura i el funcionament de les plantes i dels ecosistemes terrestres.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Llusià J, Ogaya R, Ribas A, Llorens L, Mangiron M, Munné-Bosch S, Bruna P, Prieto P, Asensio D, Sardans J, Serrano L, Oliveira G, Castells E, Rodà F, Lloret F, Terradas J (2003) Passeig ecofisiològic per l'espai i pel temps: l'estudi de les alteracions produïdes pels canvis climàtics i atmosfèrics en l'estructura i el funcionament de les plantes i dels ecosistemes terrestres. Treballs de la Societat Catalana de Biologia 54:65-84.

Ética, conocimiento científico y naturaleza en la cultura occidental.

Lloret F (2002) Ética, conocimiento científico y naturaleza en la cultura occidental. Ecosistemas (edició electrònica). Revista de la Asociación Española de Ecología Terrestre. Any XI, Núm. 1. (http://www.aeet.org/ecosistemas/opinion3.htm).

Effectes de la sequera sobre l'alzinar mediterrani a Prades.

Martínez-Vilalta J, Mangirón M, Ogaya R, Lloret F, Mastrantonio M, Piñol J, Sardans J, Terradas J, Peñuelas J (1999) Effectes de la sequera sobre l'alzinar mediterrani a Prades. Treb. Cent. Hist. Nat. Conca de Barberà 2:49-60

Visió històrica dels incendis forestals al Port de Tortosa als segles XIV i XV.

Lloret F, Marí G (1998) Visió històrica dels incendis forestals al Port de Tortosa als segles XIV i XV. Butlletí de la Institució Catalana d´Història Natural 66:129-140.

Banc de llavors i densitat de plàntules en sòls restaurats amb fang de depuradora.

Alcañiz JM, García X, Lloret F (1998) Banc de llavors i densitat de plàntules en sòls restaurats amb fang de depuradora. Orsis 13:91-104.

Pàgines