Post-Fire Management of Mediterranean Broadleaved Forests.

Espelta JM, Barbati A, Quevedo L, Tárrega R, Navascués P, Bonfil C, Peguero G, Fernández-Martínez M, Rodrigo A (2012) Post-Fire Management of Mediterranean Broadleaved Forests In: Moreira F, Arianoutsou M, Corona P & De las Heras J eds, Post-fire management and restoration of southern European forests. Managing Forest Ecosystems Series, Vol. 24. Springer,  ISBN 978-94-007-2207-1. pp. 171-194.

Patrones reproductivos en Quercus mediterráneos: Efecto del clima, del incremento de sequía y del resalveo sobre la producción de bellotas. V Congreso Forestal Español. Montes y Sociedad: Saber que hacer.

Sánchez Humanes B, Espelta JM, Camarero J, Sabaté S (2009) Patrones reproductivos en Quercus mediterráneos: Efecto del clima, del incremento de sequía y del resalveo sobre la producción de bellotas. V Congreso Forestal Español. Montes y Sociedad: Saber que hacer. S.E.C.F-Junta de Castilla y León. ISBN: 978-84-936854-6-1.

¿Puede la gestión forestal mitigar los efectos de un incremento de sequía en los montes mediterráneos? El caso de los bosques de encina y roble en el contexto del cambio climático. V Congreso Forestal Español. Montes y Sociedad: Saber que hacer.

Cotillas M, Espelta JM, Sabaté S (2009) ¿Puede la gestión forestal mitigar los efectos de un incremento de sequía en los montes mediterráneos? El caso de los bosques de encina y roble en el contexto del cambio climático. V Congreso Forestal Español. Montes y Sociedad: Saber que hacer. S.E.C.F-Junta de Castilla y León. ISBN: 978-84-936854-6-1.

Impactos del cambio climático sobre los bosques mediterráneos analizados en el marco de distintos proyectos de investigación. V Congreso Forestal Español. Montes y Sociedad: Saber que hacer.

Sabaté S, Espelta JM,Gracia C, Claramunt B, Cotillas de la Torre M, Keenan T, Sánchez Humanes B, Vayreda J, Plà E (2009) Impactos del cambio climático sobre los bosques mediterráneos analizados en el marco de distintos proyectos de investigación. V Congreso Forestal Español. Montes y Sociedad: Saber que hacer. S.E.C.F-Junta de Castilla y León. ISBN: 978-84-936854-6-1.

Avaluació ecològica de diferents tractaments silvícoles de millora de la regeneració natural en zones afectades per incendi i sequeres extremes. En: Models silvícoles en boscos privats mediterranis.

Espelta JM, Arnan X, Verkaik I, Guitart L (2008) Avaluació ecològica de diferents tractaments silvícoles de millora de la regeneració natural en zones afectades per incendi i sequeres extremes. En: Models silvícoles en boscos privats mediterranis. Col.lecció: Documents de Treball, Serie Territori 5:153-181. Diputació de Barcelona.

Dinàmica forestal.

Espelta JM (2004) Dinàmica forestal. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 115-122.

Els incendis forestals.

Espelta JM (2004) Els incendis forestals. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 123-136.

Interacció entre estructura del paisatge, usos del sòl i règim d’incendis.

Espelta JM, Lloret F, Díaz-Delgado R, Pons X, Calvo E, Retana J (2004) Interacció entre estructura del paisatge, usos del sòl i règim d’incendis. In Plana E (ed) Incendis forestals, dimensió socioambiental, gestió del risc i ecologia del foc. Xarxa ALINFO XCT2001-00061, Solsona, pp. 34-37.

Gestió de boscos menuts d’alzina i roure después d’incendis.

Espelta JM, Retana J, Habrouk A (2004) Gestió de boscos menuts d’alzina i roure después d’incendis. In: Plana E (ed) Incendis forestals, dimensió socioambiental, gestió del risc i ecologia del foc. Xarxa ALINFO XCT2001-00061, Solsona, pp. 124-127.

Heterogeneidad ambiental y nichos de regeneración

Marañon T, Camarero JJ, Castro J, Díaz M, Espelta JM, Hampe A, Zamora R (2004) Heterogeneidad ambiental y nichos de regeneración In Valladares F (ed) Ecología del bosque mediterráneo en un mundo cambiante. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, pp. 69-101.

Pàgines