La necessitat de descarbonitzar la societat.

Peñuelas J, Carnicer J (2011) La necessitat de descarbonitzar la societat. UABdivulga 01/2011.